Najnovejši članki in videi

  Sestra Bonnie L. Oscarson nas opominja, kako pomembno je, da omejimo svoj čas za elektronske osebne naprave, zato da služimo drugim.
  Dale G. Renlund nam pomaga razumeti, kako nam spolnjevanje Božjih zapovedi pomaga, da občutimo radost in postanemo takšni, kot je naš Oče v nebesih.
  Iz odgovorov, ki jih sveti spisi podajajo na vprašanje, kdo je Kristus, spoznajte Jezusovo vlogo kot tistega, ki nam nudi odpuščanje.
  V odgovorih svetih spisov na vprašanje, kdo je Kristus, Jezusa spoznajte v vlogi zdravilca.
  Kaj mislite, kdo ste? Kdo so vaši predniki?
  Spoznajte Jezusovo vlogo glave te cerkve, ko sveti spisi odgovarjajo na vprašanje, kdo je Kristus.
  Iz odgovorov, ki jih sveti spisi podajajo na vprašanje, kdo je Kristus, se poučite o Jezusovi vlogi Stvarnika.
  Iz odgovorov, ki jih sveti spisi podajajo na vprašanje, kdo je Kristus, spoznajte Jezusovo vlogo našega vzornika.