Najnovejši članki in videi

  Predsednik Russell M. Nelson pričuje, da tisti, ki se ozirajo k Bogu, izpolnjujejo pogoje za veličastno obljubo.
  Starešina Dale G. Renlund nas uči, kako lahko postanemo boljši, če svoje življenje posvetimo Kristusu.
  Predsednik Russell M. Nelson pričuje o vrednosti žensk in njihovi bistveni vlogi v načrtu, ki ga ima Bog za svoje otroke.
  Cerkev se začne v nedeljo, ampak ali se takrat tudi konča? Predstavljajte si, da bi se cerkev razširila onkraj štirih zidov zgradbe, da bi nas vsak dan navdihovala.
  Predsednik Russell M. Nelson opiše radost, ki jo občutimo, in kaj vse lahko spremenimo, ko ljubezen do Božjih otrok izkazujemo s služenjem.
  Bonnie H. Cordon uči, da se moramo tudi mi, če želimo slediti dobremu pastirju, naučiti skrbeti za njegove ovce.
  Sestra Joy D. Jones, generalna predsednica Osnovne Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je spregovorila mednarodnemu občinstvu pri Združenih narodih v Ženevi v Švici.
  Bogdan pojasni svoje misli in občutke o družini ter o pomenu družine v Božjem načrtu.