Najnovejši članki in videi

  Starešina Dale G. Renlund nas uči, kako lahko postanemo boljši, če svoje življenje posvetimo Kristusu.
  Predsednik Russell M. Nelson pričuje o vrednosti žensk in njihovi bistveni vlogi v načrtu, ki ga ima Bog za svoje otroke.
  Cerkev se začne v nedeljo, ampak ali se takrat tudi konča? Predstavljajte si, da bi se cerkev razširila onkraj štirih zidov zgradbe, da bi nas vsak dan navdihovala.
  Predsednik Russell M. Nelson opiše radost, ki jo občutimo, in kaj vse lahko spremenimo, ko ljubezen do Božjih otrok izkazujemo s služenjem.
  Bonnie H. Cordon uči, da se moramo tudi mi, če želimo slediti dobremu pastirju, naučiti skrbeti za njegove ovce.
  Sestra Joy D. Jones, generalna predsednica Osnovne Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je spregovorila mednarodnemu občinstvu pri Združenih narodih v Ženevi v Švici.
  Dobrodošli v skupnosti, kjer vsak poskuša živeti, kakor je učil Jezus! Na PriditehKristusu.org pridite pogledat, kaj verjamemo!
  Sestra Reyna I. Aburto opisuje, kako nam to, da se v duševnih stiskah zanašamo na Kristusa, lahko pomaga pri premagovanju duševnih in fizičnih pritiskov tega življenja.