Preskoči glavno navigacijo

Najnovejši članki in videi

Tempelj je v vseh pogledih svetilnik. V njem prejmemo odgovore o smislu življenja, vodi nas nazaj k Bogu, našemu nebeškemu Očetu.
Predsednik Russell M. Nelson pojasni, kako se lahko po napornem tednu s spoštovanjem sobotnega dne duhovno napolnimo.
Predsednik Dallin H. Oaks opisuje, kako nam Božji načrt za njegove otroke daje jasen občutek življenjskega namena in smeri.
D. Todd Christofferson govori o tem, kako lahko v svojem življenju 'živimo v Kristusu'.
Joy Jones nas opominja, naj dobrotljivost in služenje spodbuja ljubezen do Kristusa in njegovih otrok in ne želja po priznanju.
Predsednik Russell M. Nelson naznani pomembnost imenovanja Kristusove obnovljene cerkve z imenom, ki ga je uvedel Gospod.
Od ponedeljka, 28. januarja 2019, vse do sobote, 16. februarja 2019, ste vabljeni na dneve odprtih vrat rimskega templja. Vstop je prost. Več o tem na tempio.lds.org.
Vera v Gospoda Jezusa Kristusa in osebna povezanost z njim sta v življenju osrednjega pomena.