Najnovejši članki in videi

  Sestra Sharon Eubank uči, da se prav vsi lahko obračamo po pomoč h Kristusu.
  Čeprav je bil Jaime kot član Cerkve obilno blagoslovljen, je v življenju prestal veliko preizkušenj. Z ženo sta v času, ko je bila njuna potovalna agencija prekomerno zadolžena, spoznala, da potrebujeta pomoč, da bo njun posel ponovno dobičkonosen.
  Starešina Jeffrey R. Holland nam pomaga razumeti pravi pomen svetopisemskega izraza »popolnost«.
  Strarešina Quentin L. Cook opiše blagoslove, ki jih prejmemo, ko evangelij oznanjamo s tem, da imamo radi Božje otroke.
  Z Božjo pomočjo boste vedeli, kako naj drugim služite, zanje skrbite in jih krepite.
  Ko so me ljudje spraševali, zakaj sem se potem, ko sem se pridružil Cerkvi, odločil služiti redni misijon, sem odgovoril, da sem našel zaklad, ki sem ga želel prinesti drugim.
  Starešina D. Todd Christofferson poudarja očetovo ključno vlogo in odgovornosti.
  Novo področno predsedstvo je bilo oznanjeno aprila.