»Družina: Razglas svetu«

  Mormoni verjamejo, da sta zakonska zveza in družina del načrta, ki ga ima nebeški Oče za svoje otroke.
  Mormoni verjamejo, da sta zakonska zveza in družina del načrta, ki ga ima nebeški Oče za svoje otroke.

  »Družina: Razglas svetu« je dokument, ki razglaša, kaj Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni uči o zakonski zvezi, otrocih in družini (Ensign ali Liahona, nov. 2010, 129). Ko je bivši predsednik Cerkve, predsednik Gordon B. Hinckley, pred več kot dvajsetimi leti prvič prebral družinski razglas, so bili člani Cerkve hvaležni za njegove preproste in jasne nauke o družini. Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jih poznamo tudi kot mormone, danes bolj kot kdaj prej družinski razglas cenijo kot globoko in kot močno potrebno razodetje, ki v vse bolj spreminjajočem se svetu razglaša Božja merila za zakonsko zvezo in družino (gl. Bonnie L. Oscarson, »Zagovornice razglasa o družini«, 185. spomladanska generalna konferenca, maj 2015, 127–129). V nadaljevanju boste lahko prebrali, kaj mormoni verjamejo o zakonski zvezi in družini.

  Kaj uči dokument »Družina: Razglas svetu«?

  Družinski razglas daje možem, ženam, materam in očetom konkreten nasvet. Uči, da je »zakonsko zvezo med možem in ženo posvetil Bog in da je družina osrednji del Stvarnikovega načrta za večno usodo njegovih otrok« (»Družina«, 129). Uči tudi, da smo, preden smo se rodili, »Boga poznali in ga častili kot svojega večnega Očeta« in da je načrt, ki ga ima Bog za napredek svojih otrok, narekoval, da pridemo na zemljo, prejmemo snovna telesa in da se potem, ko umremo, vrnemo živet z njim in našimi družinami (»Družina«, 129). Nauki v družinskem razglasu naj bi pomagali vsem družinam – ne le mormonskim – da bi bile srečne.

  Kaj mormoni resnično verjamejo o zakonski zvezi?

  Mormoni verjamejo, da je zakonska zveza med moškim in žensko bistveni del načrta, ki ga ima Bog za svoje otroke. Verjamejo tudi, da imata mož in žena »resno odgovornost, da skrbita za in ljubita drug drugega« (»Družina«, 129). Za mormone so »uspešni zakoni in družine /.../ osnovani in ohranjeni po načelih vere, molitve, kesanja, odpuščanja, spoštovanja, ljubezni, sočutja, dela in zdravih rekreativnih dejavnosti« (»Družina«, 129). Mormoni verjamejo, da bi morala zakonca drug drugemu pomagati kot enakovredna partnerja in da bodo tisti, ki za svoje družine ne skrbijo, ki prešuštvujejo ali zlorabljajo zakonca ali otroke, pred Bogom za svoje odločitve odgovarjali (gl. »Družina«, 129).

  Kaj mormoni resnično verjamejo o otrocih in družini?

  Mormoni verjamejo v nauk družinskega razglasa, da imajo »otroci /.../ pravico, da se rodijo znotraj zakonskih vezi« (»Družina«, 129). Mormoni prav tako verjamejo, da so otroci »Gospodova dediščina« (Ps 127,3), kar pomeni, da so otroci Božji blagoslov. Za mormone je starševstvo sveta odgovornost, starši pa bi morali »otroke vzgajajo ljubeče in pravično, [skrbeti] za njihove telesne in duhovne potrebe ter jih [učiti], naj imajo druge radi in jim služijo, izpolnjujejo Božje zapovedi in so poslušni zakonom države, kjer koli živijo« (»Družina«, 129). Za mormone so družinske odgovornosti nadvse pomembne.

  Kako naj izvem več o tem, kaj mormoni verjamejo?

  Mormoni verjamejo, da družine niso le obveznost, temveč da so tudi velik blagoslov. Priložnost, da pripadamo družini, je izraz Božje ljubezni do nas, Bog pa nam je družine dal zato, da bi »lahko postali takšni, kakršni želi, da bi bili« (Matthew Neeley, »The Family Is of God«, Friend, okt. 2008, 28–29). Če bi radi izvedeli več o tem, kaj mormoni verjamejo, in o Božjem načrtu za vas in vašo družino, obiščite mormon.org.