Anka Gržan

    Anka Gržan i Mormonova Knjiga

    “Jaz, Nefi, sem se rodil dobrim staršem in sem bil zato nekoliko poučen o vsem učenju mojega očeta; in ker sem v teku svojih dni videl veliko stisk, vendar ker mi je bil Gospod v vseh mojih dneh močno naklonjen, da, ker imam trdno spoznanje o Božji dobroti in skrivnostih...”

    1 Nefi 1:1

    Anki se zdi, da ta verz odraža njeno življenje. “Bila sem poučena s strani dobrih staršev, doživela težave in stiske življenja, vendar še vedno čutim, da sem bila blagoslovljena in da mi je bil Gospod močno naklonjen preko evangelija Jezusa Kristusa.”