Spoznajte mormonske misijonarje

  Upoznajte mormonske misionare

  Kaj je mormonstvo?

  Če ste kot večina ljudi, ki so kdaj slišali za mormone, ste morda rahlo radovedni, kakšni so v resnici. Veliko ljudi ne ve, da je uradno ime mormonske cerkve Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, in nekateri ljudje zmotno mislijo, da je mormonstvo izključno ameriška vera. Pravzaprav je po svetu na milijone članov Cerkve in na deset tisoče misijonarjev (gl. »Worldwide Church« v delu Facts and Statistics na mormonnewsroom.org). Mormoni častijo Jezusa Kristusa in ga pojmujejo kot svojega Gospoda in Odrešenika.

  Verjetno so v vaši državi člani in misijonarji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in morda so celo v vašem kraju ali mestu. Če vidite pare lepo oblečenih fantov ali deklet s tablicami z imeni, ki se po vašem področju vozijo s kolesi, je velika verjetnost, da so to mormonski misijonarji.

  Slika
  Misijonarji sveti iz poslednjih dni čas preživljajo s služenjem drugim in učenjem ljudi o evangeliju Jezusa Kristusa.

  Kdo so mormonski misijonarji?

  Mormonski misijonarji oziroma misijonarji sveti iz poslednjih dni so običajni člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki so se odločili, da bodo leto in pol in dve leti druge učili o evangeliju Jezusa Kristusa. Misijonarji sveti iz poslednjih dni niso plačani, to so redni prostovoljci, ki so se odločili, da bodo služabniki Jezusa Kristusa.

  Večina misijonarjev so samski fantje in dekleta, stari od 18 do 25 let. Včasih se tudi upokojeni poročeni pari odločijo, da bodo služili misijone. Vsi mormonski misijonarji nosijo tablice z imeni (kar vključuje misijonarjevo ime in »Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni«), ne vozijo pa vsi koles. Nekateri misijonarji vozijo avtomobile ali hodijo, drugi pa se zanašajo na javni prevoz (gl. »10 Things to Know about Mormon Missionaries«, mormon.org/chat).

  Slika 1

  Kakšen je misijonarjev dan?

  Misijonarji sveti iz poslednjih dni delajo v skupinah po najmanj dva. Tem skupinam pravimo družabništva. Misijonarski družabniki živijo skupaj in delajo skupaj – in misijonarsko delo je težko delo!

  Urniki misijonarjev svetih iz poslednjih dni se razlikujejo glede na kulturo države, v kateri služijo. Vseeno delajo iste vrste stvari, tudi če jih delajo ob različnih urah dneva. Značilen misijonarjev dan se začne z zgodnjim vstajanjem za molitev in telovadbo, sledi preučevanje Svetega pisma, Mormonove knjige in drugih svetih spisov ter cerkvene literature. Če misijonarji služijo v državi, kjer govorijo drug jezik, kot je njihov materni jezik, potem se nekaj časa učijo tudi jezik gostiteljske države (gl. »More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules«, mormonnewsroom.org). Preostanek dneva opravljajo najpomembnejši del svojega misijonarskega dela: ljudi učijo o Jezusu Kristusu in njegovem evangeliju ter služijo drugim. Po trdem celodnevnem delu se vrnejo domov pripravljeni, da bodo vse to naslednji dan ponovili.

  Slika 2

  Zakaj misijonarji to delajo?

  Misijonarji sveti iz poslednjih dni služijo, ker ljubijo Boga in bližnje. Za služenje ne dobijo nobenega plačila. Iskreno verjamejo, da Bog svoje otroke ljubi in želi, da ga spoznajo. Ljudem želijo pomagati, da bi v življenju našli pomen, smisel in vodstvo. Ljudem želijo pomagati tudi, da bi občutili radost, ki izhaja iz spolnjevanja Božjih zapovedi. Če bi o mormonstvu ali o tem, kako bi spoznali misijonarje svete iz poslednjih dni v svojem področju, radi izvedeli več, obiščite mormon.org.