Cerkev bo objavila zgodovinsko zgodbo prvih svetih  

  Prva zbirka novih knjig o ključnih dogodkih v mormonski zgodovini bo za širšo javnost na voljo to poletje. Cerkev Jezusa Kristusa bo objavila zbirko štirih knjig z naslovom »Sveti: zgodba Cerkve Jezusa Kristusa v poslednjih dneh.«

  cover

  »Ta nova zgodovina je v obliki zgodovinske zgodbe,« je povedal starešina Steven E. Snow, generalni voditelj sedemdeseteriin cerkveni zgodovinar ter zapisovalec. »Opisuje dogodke pred prvim videnjem do današnjega časa in je napisana v literarni obliki, zato bo večini članov Cerkve zelo zanimiva in zelo lahka za branje.«

  Prva tri poglavja prve knjige so že objavljena v cerkvenih revijah »Ensign« in »Liahona« in na spletni strani cerkvene zgodovine. Prvih osem poglavij bo tako objavljenih v nadaljevanjih in bo na voljo v sedeminštiridesetih jezikih. Celotna knjiga bo kasneje letos na voljo v štirinajstih jezikih.  Bralci bodo vsebino našli tudi v aplikaciji Gospel Library v delu cerkvene zgodovine.

  Knjige predstavljajo resnične zgodbe žensk in moških, ki so svoje življenje posvetili utrjevanju Cerkve po vsem svetu. Cerkveni zgodovinarji so vsako knjigo raziskali in napisali, starejši cerkveni voditelji pa so pregledali rokopise.

  »Cerkvena zgodovina nam pomaga razumeti življenja tistih, ki so hodili pred nami, izzive in težave, s katerimi so se soočali, in kako so jih premagali,« je pojasnil starešina Snow. »Njihove zgodbe so polne vere in predanosti, poguma, žalosti in radosti ter prav tako veliko izzivov, še posebej v zgodnjih dneh Cerkve, vendar celo danes, ko je uvedena v številnih delih sveta.«

  Cerkveni voditelji pravijo, da je bila zgodba »Sveti« napisana v odgovor Gospodovi zapovedi, naj nenehno ohranjamo cerkveni zapis in zgodovino (NaZ 47:3). Projekt bo tretji, ki ga je Cerkev objavila kot svojo zgodovino v več knjigah. Joseph Smith je začel zapisovati prvo takšno zgodovino Cerkve v tridesetih letih 19. stoletja, ki pa so jo začeli objavljati leta 1842. Cerkveni zgodovinar B. H. Roberts je leta 1930 izdal drugo zgodovino v več knjigah.

  Prva knjiga zbirke »Sveti« z naslovom »Prapor resnice« pove zgodbo o obnovi, ki se začne z otroštvom Josepha Smitha in konča, ko člani leta 1846 prejmejo uredbe v templju Nauvoo. Druga knjiga »Nobena neposvečena roka« govori o izzivih in zbiranju svetih v zahodne Združene države in se konča s posvetitvijo templja Salt Lake leta 1893. Tretja knjiga »Pogumno, plemenito in neodvisno« se osredotoča na globalno rast Cerkve in se konča s posvetitvijo templja v Bernu v Švici leta 1955. Četrta knjiga »Odzvanjala v vsako uho« pripelje bralca k nedavni preteklosti s templji, ki se nahajajo po vsem svetu.

  »Ljudje žrtvujejo, da se pridružijo Cerkvi in spremenijo življenje ter postanejo dejavni člani,« je še povedal starešina Snow. »In tako so te zgodbe pomembne, da nas danes spomnijo, da tudi mi lahko premagamo težke stvari.  To, da Gospod lahko deluje po nepopolnih ljudeh, in celo po meni, mi daje upanje.«

  Cerkveni voditelji verjamejo, da bodo nove knjige zanimive za mlade in odrasle. Podrobnosti in pogovore, ki jih knjige vsebujejo, podpirajo zgodovinski viri. Bralci bodo na koncu vsakega poglavja našli opombe, ki se bodo navezovale na cerkvene zapise in dodatne vire, vključno z dodatnimi eseji in videii na saints.lds.org.