Cerkev izdala portugalsko Sveto pismo

  Cerkev izdala portugalsko Sveto pismo
  PS141231_cah_0071.jpg

  Po petih letih dela je Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v portugalščini objavila novo izdajo Svetega pisma, ki je sedaj na voljo na spletu (AsEscrituras.lds.org). Natisnjeni izvodi bodo šli v prodajo po vsem svetu v začetku marca 2016. Na voljo je tudi v mobilni aplikaciji Gospel Library. Skoraj 1,4 milijone članov Cerkve govori portugalščino kot materni jezik.

  Nova portugalska izdaja Svetega pisma temelji na inačici prevoda Joãoja Ferreire Annesa de Almeide iz leta 1914, ki je bil izbran zaradi visoke kakovosti. Prevod je pod drobnogled vzel tudi zastarelo slovnico in besedišče.

  Predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v  Prvem predsedstvu, je v videu portugalsko govoreče člane spodbudil, naj preučujejo novo izdajo Svetega pisma, ki se imenuje Bíblia Sagrada, Almeida 2015.

  »Sveti spisi so najvišji vir pri učenju evangelija - ključ za razumevanje našega Očeta in našega Odrešenika Jezusa Kristusa,« je dejal predsednik Eyring. »Če se boste iz svetih spisov učili in jih poučevali v duhu molitve, se bo vaše pričevanje krepilo in boste v vsakdanjem življenju bolj vodeni.«

  »Sveto pismo nas povezuje z brati in sestrami drugih verstev - kot skupni temelj vere, postavljene na besedah našega Očeta, zapisih starodavnih prerokov in trajnih naukih ter odkupni daritvi našega Odrešenika in Odkupitelja,« je dejal.

  PS141231_cah_1149.jpg

  Sveto pismo je ena temeljnih knjig svetih spisov v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Uporablja se ga skupaj z drugimi svetimi spisi, vključno z Mormonovo knjigo.

  »Ta nova izdaja Svetega pisma bo spodbujala evangelijsko znanje in večjo hvaležnost za te čudovite temeljne svete spise,« je dejal starešina D. Todd Christofferson iz zbora dvanajstih apostolov.

  »Revizija svetih spisov bo velik blagoslov in bo vplivala na življenja številnih ljudi, ki govorijo portugalsko,« je dejal starešina Ulisses Soares iz predsedstva sedemdeseterih, ki je iz São Paula v Braziliji. »V svetih spisih, ki so v našem maternem jeziku, lahko Gospoda spoznamo bolje.«

  Sestra Ana Gaertner De Agostini, katere materni jezik je portugalščina in je članica generalnega odbora Društva za pomoč, je sodelovala pri pripravi portugalske izdaje Svetega pisma.  »Če samo pomislim, da bodo imeli priložnost Božjo besedo razumeti na veliko bolj preprost, prvobiten način, je to krasno,« je povedala sestra De Agostini. »Tega ni mogoče izmeriti.«

  V projektu je sodelovala skupina, v kateri so bili generalni voditelji, področni sedemdeseteri, poklicni jezikoslovci in člani Cerkve, ki so delali pod vodstvom Prvega predsedstva Cerkve in  zbora dvanajstih apostolov.

  Nova portugalska izdaja Svetega pisma bo vključevala tudi učne pripomočke, kakor so reference, opombe, tematsko kazalo, skladnost evangelijev (Matejevega, Markovega, Lukovega in Janezovega ter razodetij poslednjih dni), kronologija svetega pisma, izbori prevodov Josepha Smitha ter svetopisemski zemljevidi in fotografije. 

  V cerkvenih tiskarskih središčih v Salt Lake Cityju in v Braziliji se tiska okrog 100.000 izvodov Svetega pisma v portugalščini. Novi izvodi s trdimi in mehkimi platnicami bodo prvič na voljo naslednjo pomlad, sledile pa bodo knjige s platnicami iz naravnega in umetnega usnja. Avdio posnetki in izvodi v brajici bodo na voljo kasneje leta 2016. 

  Poleg tega bo v portugalščini leta 2016 izšel »komplet štirih zbirk«, ki bo vseboval Sveto pismo, Mormonovo knjigo, Nauk in zaveze ter Dragocen biser. Na te štiri zbirke svetih spisov, ki so vezane skupaj, Cerkev gleda kot na Božjo besedo.

  Cerkveni portugalski komplet treh svetih spisov, ki vključuje tri zbirke: Mormonovo knjigo, Nauk in zaveze ter Dragoceni biser, je bil prav tako deležen manjših popravkov tipografskih napak, izboljšav tipografskega videza ter dodatnih učnih pripomočkov in nastavitev naslovov. Več o tem na BibliaSagrada.lds.org.

  Cerkev je leta 2009 objavila špansko inačico Svetega pisma, zasnovano na prevodu  Reina-Valera.