Generalna konferenca: povzdigujoča sporočila navdihnjenih voditeljev

  Generalna konferenca: povzdigujoča sporočila navdihnjenih voditeljev

  Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jih poznamo tudi kot mormone, verjamejo v obljubo Jezusa Kristusa, da »kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 18,20). Dvakrat letno se zberejo na svetovni generalni konferenci, da prisluhnejo besedam živih prerokov (navdihnjenih voditeljev), častijo Jezusa Kristusa, se učijo in skupaj rastejo. Zanje je generalna konferenca čas, ko se zberejo, da prisluhnejo Božjim služabnikom.

  Kaj je mormonska generalna konferenca?

  Mormonska generalna konferenca se odvija dvakrat letno, aprila in oktobra. Prva generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je potekala junija 1830, kmalu po tem, ko je bila Cerkev ustanovljena, z manj kot 30 krščenimi člani (gl. Ryan Morgenegg, »A Brief History of General Conference«, Church News, 3. okt. 2014). Danes generalna konferenca poteka v Konferenčnem središču v Salt Lake Cityju, ki lahko sprejme več kot 21.000 ljudi. Za Konferenčno središče so na voljo brezplačne vstopnice, vendar več milijonov članov Cerkve in zainteresiranih nečlanov konferenco posluša in gleda na spletu, televiziji, preko satelitskega predvajanja in po radiu. Mormonska generalna konferenca se predvaja v okrog 90 jezikih in je po konferenci prevedena v dodatne jezike (gl. »Generalna konferenca«, mormonnewsroom.org).

  Na generalni konferenci mormonski voditelji – vključno s predsednikom Cerkve in njegovima svetovalcema, člani zbora dvanajstih apostolov in voditelji Cerkvenih pomožnih organizacij – govorijo na več konferenčnih zasedanjih, ki potekajo ob koncu tedna. Pojejo tudi Mormonski tabernakeljski zbor in zbori, ki jih sestavljajo krajevni člani Cerkve.

  O čem govorijo govorniki na mormonski generalni konferenci?

  Govorniki na generalni konferenci naslovijo vrsto verskih tem. Teme niso določene, temveč jih posamezni govorniki izberejo na podlagi vodstva Svetega Duha (gl. »Preparing for General Conference«, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Primeri tem vključujejo Jezusovo moč, da nas ozdravi, pomembnost molitve, blagoslove krščanske ljubezni in služenja, načrt, ki ga ima Bog za svoje otroke, Božjo ljubezen, pomembnost poslušnosti Božjim zapovedim, pomembnost misijonarskega dela in blagoslove Mormonove knjige (gl. »Generalna konferenca«, lds.org/general-conference). Po generalni konferenci so govori objavljeni v cerkvenih revijah in na spletu na LDS.org.

  Na generalni konferenci cerkveni voditelji opravijo tudi cerkvene posle, predstavijo pomembne statistike in poročila o rasti Cerkve ter imena cerkvenih voditeljev predložijo splošnemu cerkvenemu članstvu, da jim izkažejo podporo oziroma jim je ne izkažejo (gl. Doctrine and Covenants Student Manual, 2. izd. [Church Educational System manual, 2001], 90).

  Kako lahko izvem več?

  Mormoni verjamejo, da nam priložnost, da na generalni konferenci poslušamo žive preroke, prinaša velike blagoslove. Hvaležni so za ljubečega nebeškega Očeta, ki je svoje služabnike poslal, da učijo o njegovem Sinu, Jezusu Kristusu. Če bi o nebeškem Očetu in njegovih današnjih živih prerokih na zemlji radi izvedeli več, obiščite mormon.org.