Kako molitev lahko uporabimo za sporazumevanje z Bogom

  Molitev

  Kaj mormonska vera uči o molitvi?

  Mormoni, ki jih sicer poznamo kot člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, verjamejo, da je molitev sporazumevanje med nami in Bogom, našim nebeškim Očetom. Nebeški Oče želi, da k njemu molimo vsak dan kot posamezniki in z družino. Mormoni verjamejo, da Bog hoče, da »molimo k njemu in nikomur drugemu« (»Prayer«, Gospel Topics, topics.lds.org). Mormonska vera, tako kot Sveto pismo, uči, da je Jezus Kristus, ko je bil na zemlji, pojasnil, naj k nebeškemu Očetu molimo v Jezusovem imenu (gl. Jn 16,23). Za mormone je molitev tako Božja zapoved kot priložnost za osebno sporazumevanje z Bogom.

  Kako naj molim?

  Zato da bi pokazali spoštovanje in ljubezen do Boga, ko molimo, pokleknemo, sklonimo glavo in zapremo oči. Mormoni verjamejo, da bi se morali pri tem zavedati, da govorimo z nebeškim Očetom, ter govoriti ljubeče in spoštljivo.

  Mormonska vera uči, da je moč v tem, da molimo na glas, in sveti spisi nas spodbujajo, da pogosto molimo na samem, tako da Bogu lahko izrazimo svoje prave občutke (gl. Mt 6,6–7; Al 34,17–27). Vendar k Bogu lahko molimo kadarkoli in kjerkoli. Mormonska prepričanja vključujejo nauk, da je celo misel lahko molitev, če je naslovljena na Boga (gl. Guide to the Scriptures, »Prayer«, scriptures.lds.org).

  Mormoni verjamejo, da bi, ko molimo, nebeškemu Očetu morali izraziti hvaležnost za številne blagoslove. Eden od mormonskih voditeljev je pripomnil: »Molitve z najglobljim in najbolj duhovnim pomenom, ki sem jih doživel, so vsebovale veliko zahvalnih izrazov in malo, če sploh kaj, prošenj.« (David A. Bednar, »Vedno molite«, 178. jesenska generalna konferenca, okt. 2008, 45) Mormonska prepričanja vključujejo nauk, da vse, kar imamo, prihaja od Boga in da se mu celo v najtežjih izzivih še vedno lahko zahvalimo za blagoslove.

  Mormonska vera uči, da nebeški Oče želi, da ga v molitvah prosimo za to, kar potrebujemo. Jezus Kristus je učil: »Prosite in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« (Mt 7,7–8) Mormoni verjamejo, da ko molimo, nebeškega Očeta lahko prosimo za pomoč za telesne, čustvene in duhovne potrebe ter vsakršne druge potrebe, ki jih morda imamo. Verjamejo tudi, da nam ljubeči Oče, Bog, želi pomagati in da nam bo dal vsak blagoslov, ki je za nas dober. Vendar ko nebeškega Očeta prosimo za blagoslove, bi morali moliti, naj se zgodi njegova volja, in storiti vse, kar je v naši moči, da bi bili vredni prejeti blagoslove, za katere prosimo.

  Kateri blagoslovi izhajajo iz molitve?

  Mormoni verjamejo, da molitev prinaša veliko blagoslovov. Mormonska vera uči, da ko molimo, lahko občutimo Božjo ljubezen do nas. Čutimo hvaležnost, ko premišljujemo o številnih blagoslovih, ki jih že imamo v življenju. Če se svojo voljo trudimo uskladiti s tem, kar v našem življenju želi Bog, močneje občutimo srečo in mir. Blagoslovljeni smo z večjo potrpežljivostjo in vero. Čutimo lahko, da nas vodi in usmerja Sveti Duh. Ko molimo, Bog odpre nebeške zapornice in nam da blagoslove, ki jih je bil že pripravljen dati in za katere smo morali samo prositi, da bi jih prejeli. Prav tako lahko pomagamo blagosloviti življenja drugih, ko Boga iskreno prosimo za njihov blagor.

  Kako bi o Božjem načrtu za vas lahko izvedeli več

  Če bi o mormonski veri in o tem, kaj mormoni verjamejo o molitvi, radi izvedeli več, obiščite mormon.org.