Kako v Bruslju na Evropskem uradu Cerkve poteka pripravništvo?

  Kako v Bruslju na Evropskem uradu Cerkve poteka pripravništvo? Vprašajte Sanno

  Sanna Brandenburg (Nizozemska) - moja izkušnja

  Sanna Brandenburg (Nizozemska) - moja izkušnja

  21. APRIL 2016

  Francesco Di Lillo, Bruselj - Sanna Brandernburg je v Bruslju v Belgiji nedavno zaključila pripravništvo na Evropskem uradu Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Na Univerzi Leiden na Nizozemskem je diplomirala iz politologije, mednarodnih odnosov in organizacije dela. Kot mlada diplomirana sveta iz poslednjih dni je to pripravništvo videla kot dopolnitev študija in kot priložnost za tesno sodelovanje s člani Cerkve. 

  Ali se lahko nekoliko predstavite in poveste, zakaj ste se prijavili za pripravništvo na Evropskem uradu?

  Sanna: V drugem letniku študija sem izvedela za možnost pripravništva na Evropskem uradu Cerkve v Bruslju. Prošnjo sem oddala tudi zato, ker bi poleg teoretičnega temelja, ki sem ga dobila med študijem, lahko pridobila še koristne praktične izkušnje. Poleg tega sem bila navdušena nad tem, da bom delala za Cerkev. Po zaključku študija sem sprejela priložnost pripravnice na Evropskem uradu.

  Bi lahko opisali povprečen dan v pisarni?

  S.: Tipičen delovnik se je začel ob devetih dopoldan in se je navadno zaključil okrog petih popoldan. Delala sem na številnih projektih. Pogosto sem morala v službi ostajati dlje. Ob ponedeljkih sem začela bolj zgodaj, ker sem morala pripraviti dnevni red sestankov delovne skupine, pregledati tedenski urnik Evropskega parlamenta in delovno skupino obvestiti o sestankih odbora, ki bi se jih morali udeležiti. Sestanki odbora so v Evropskem parlamentu navadno potekali od ponedeljka do četrtka in nekaj iz delovne skupine, vključno z mano, so se jih redno udeleževali. 

  Omenili ste, da ste delali na nekaj projektih. Ali bi o tem lahko povedali nekoliko več?

  S.: Bila sem odgovorna za poročila z načrtovanih tedenskih sestankov. To je pomenilo, da sem morala spremljati spletne strani EU in nekaj drugih ter poznati tekoče politične zadeve in relevantne dogodke, ki bi se jih Urad lahko udeležil. Zadeve so bile v glavnem povezane z versko svobodo. Prav tako sem morala pozorno spremljati sestanke relevantnih delegacij in odborov. O teh sem morala poročati.

  Druga zanimiva naloga je bila spremljanje osnutka določene Direktive, na kateri je delal Urad. Morala sem raziskati, kateri člani Evropskega parlamenta so glasovali za in kateri proti. Pri tem projektu sem ponovno spoznala, kako velik je Evropski parlament! Na podlagi seznama, ki sem ga naredila, je Urad dobil vpogled v to, s katerimi člani Parlamenta bo najlažje vzpostaviti stik glede določenih odprtih vprašanj. 

  Drugi projekti so vključevali popolnoma drugo vrsto nalog: na primer, organiziranje dogodkov. To je bilo nekaj, česar prej nisem kaj dosti delala. Vključenih je bilo veliko vidikov: vzpostavljanje stikov s hoteli in restavracijami glede primernih prireditvenih prostorov, priprava predlogov za ustrezno izvedbo dogodka, izbor primernih gostov, ki bodo povabljeni. Vključevalo pa je tudi vodenje komunikacije znotraj delovne skupine. Dogodek, ki sem si ga najbolj zapomnila, je bila pogostitev ob podelitvi priznanj za družinske vrednote. Cerkev preko svojega Evropskega urada to nagrado vsako leto podeli organizacijam in/ali osebam, ki življenje posvetijo zaščiti družinskih vrednot. Imeli smo priložnost razposlati vabila, pozdraviti goste in tudi gostiti nekaj cerkvenih uradnikov, kakor so starešina Kearon, predsednik evropskega področja, sestra Burton, generalna predsednica Društva za pomoč, in sestra Oscarson, generalna predsednica Mladenk. V resnično zadovoljstvo jih je bilo srečati v živo. Najbolj zanimivo pa je bilo to, da je morala delovna skupina poskrbeti tudi za intervjuje in sodelovati s snemalno ekipo. V zvezi s tem dogodkom smo imeli veliko nalog, toda z delovno skupino Urada je bil slednji uspešno izveden.

  Kaj si boste od svojih izkušenj najbolj zapomnili?

  S.: Vse je bilo enako pomembno: od pridobivanja novih spretnosti in novih izkušenj do novih prijateljstev. Čas, ki sem ga preživela na Evropskem uradu Cerkve se je zagotovo izplačal! Vsak, ki se bo odločil za možnost sodelovanja, bi moral ostati vsaj dva meseca, da bo od pripravništva odnesel kar največ. Imela sem srečo, da sem ostala tri.

  Ali se lahko nekoliko predstavite in poveste, zakaj ste se prijavili za pripravništvo na Evropskem uradu?


  Sanna:


  Bi lahko opisali povprečen dan v pisarni?


  S.:


  Omenili ste, da ste delali na nekaj projektih. Ali bi o tem lahko povedali nekoliko več?


  S.:


  Kaj si boste od svojih izkušenj najbolj zapomnili?


  S.:

  Hvala, Sanna!
  Evropski urad Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni podpira prizadevanja Cerkve za medvladne odnose. Osredotoča se na vprašanja, povezana z vero, družino in versko svobodo oziroma prepričanji ter združuje moči z drugimi cerkvami in organizacijami, zato da promovira svobodno izvajanje vere in religij za vse. Če ste diplomirali in ste član Cerkve, če vas zanimajo zadeve EU, mednarodni odnosi, verska svoboda oziroma prepričanja in bi radi izvedeli več o pripravništvu na Evropskem uradu, vas prosimo, da pišete na EUOffice@ldschurch.org.

  Hvala, Sanna!
  Evropski urad Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni podpira prizadevanja Cerkve za medvladne odnose. Osredotoča se na vprašanja, povezana z vero, družino in versko svobodo oziroma prepričanji ter združuje moči z drugimi cerkvami in organizacijami, zato da promovira svobodno izvajanje vere in religij za vse. Če ste diplomirali in ste član Cerkve, če vas zanimajo zadeve EU, mednarodni odnosi, verska svoboda oziroma prepričanja in bi radi izvedeli več o pripravništvu na Evropskem uradu, vas prosimo, da pišete na EUOffice@ldschurch.org.

  NASLOV FOTOGRAFIJE: Sanna-Brandenburg.jpg
  NAPIS POD FOTOGRAFIJO: Sanna Brandernburg, pripravnica na Evropskem uradu Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Bruslju v Belgiji. DOVOLJENJE ZA OBJAVO FOTOGRAFIJE: Foto: Francesco Di Lillo