Ko posvečujemo nedeljo, postajamo svet

  Ko posvečujemo nedeljo, postajamo sveti

  Sporočilo področnega voditelja

  Sporočilo področnega voditelja

  1. JANUAR 2016 

  paul-v-johnson_200x250.jpg

  Starešina Paul V. Johnson, 
  prvi svetovalec v predsedstvu evropskega področja


  prvi svetovalec v predsedstvu evropskega področja

  V življenju na zemlji si prizadevamo, da bi bili bolj kot nebeški Oče in njegov Sin Jezus Kristus. Želimo ju bolje spoznati in živeti tako, kakor bi želela, da živimo. Želimo postati posvečeni oziroma sveti, ker sta sveta onadva. Velika pomoč pri prizadevanju, da bi postali bolj sveti, je nedelja. Nedelja je bila ustvarjena za nas (Mr 2:27), da bi v življenju prejemali pomoč in blagoslove. Zapovedano nam je, naj nedeljo spoštujemo in posvečujemo (gl. NaZ 68:29). Če nedeljo posvečujemo, postajamo sveti. 

  Kakšno vlogo igra nedelja v postopku, v katerem postajamo sveti? Gospod je rekel, da lahko ostanemo neomadeževani od sveta, če hodimo v hišo molitve in na njegov sveti dan darujemo zakramente (gl. NaZ 59:9). Na to, naj ostajamo neomadeževani od sveta, lahko gledamo kot na povabilo, je pa to tudi velikanski blagoslov, ki izhaja iz posvečevanja nedelje. Biti svet pomeni, deloma, biti čist; in če v življenju nimamo sramotnih madežev oziroma umazanije sveta, je to velik korak k svetosti. 

  Pomemben korak, zato da ostanemo čisti, je zakramentna uredba. Če zakramentna simbola vzamemo vredni, nam je obljubljeno, da nas bo vselej spremljal Božji Duh (gl. NaZ 20:77). Duh nas posveti oziroma prečisti (3 Ne 27:20).
  Postanemo bolj sveti in bolj spoznamo Odrešenika in živimo, kakor je živel on. Bolj ga spoznamo, če hodimo na sestanke in v razrede ter med lastnim preučevanjem in čaščenjem v nedeljo.

  Bolj sveti postanemo tudi, če se bolj osredotočimo na druge, prav kakor se je Odrešenik, ko je bil na zemlji. Ko opravljamo svoje poklice, služimo drugim. Na cerkvene sestanke ali k sebi domov lahko pripeljemo prijatelja in mu prinesemo evangelijske blagoslove. Lahko pomagamo svojim prednikom, tako da jih poiščemo in se pripravimo, da bodo z našo pomočjo prejeli tempeljske uredbe. Lahko krepimo vezi med svojimi družinskimi člani, ki živijo, in blagoslovimo življenja drugih, tako da jim izkazujemo ljubezen.


  Predsednik Russell M. Nelson je pojasnil, da nam nedelja daje »... resnični odmor od naporov vsakdanjega življenja ter priložnost za duhovno in telesno obnovo« (Liahona, maj 2015).

  Predsednik Nelson je prav tako pojasnil, da je spoznal, da njegovo obnašanje in drža na nedeljo pomenita, kaj s tem sporoča nebeškemu Očetu. Namesto seznamov tega, kar bi moral in česar ne bi smel početi, je rekel: »Ko sem se moral odločiti, ali je neka dejavnost na Gospodov dan primerna, sem se preprosto vprašal: ‘Kakšno znamenje bi rad pokazal Bogu?’ Zaradi tega vprašanja so bile moje odločitve glede Gospodovega dne kristalno jasne.« (Liahona, maj 2015)

  »Ko narod več ne spoštuje nedelje, to vpliva na vse vidike življenja in se versko življenje poslabša.« (Guide to the Scriptures, Sabbath) To načelo se ne nanaša le na narode, temveč tudi na posameznike. Ko posameznik preneha spoštovati nedeljo, to vpliva na vse vidike njegovega življenja in njegovo duhovno življenje se poslabša. Če pa nedeljo posvečujemo, to pozitivno vpliva na vse vidike našega življenja in postajamo bolj sveti.

  Kako velik blagoslov je nedelja! V padlem svetu, polnem izzivov, nam je Gospod dal dan, ki nam, če ga bomo pravilno posvečevali, ne bo le v radost (Iz 58:13-14), temveč nam bo pomagal, da bomo postali posvečeni - sveti pred Gospodom.
  Restoration-of-AP-Sacrament-AV111230_cah007.jpg