Preskoči glavno navigacijo

LDS Charities človekoljubno pomoč nudi že 30 let

LDS Charities človekoljubno pomoč nudi že 30 let

15. JUNIJA 2015


Pri novo vpeljani tehniki za nadzorovanje poporodnih krvavitev se uporablja naprava, imenovana MamaNatalie. Organizacija LDS Charities je s pilotnim programom izvajanja te tehnike začela v Tadžikistanu.
ldscharities1.jpg

Pri novo vpeljani tehniki za nadzorovanje poporodnih krvavitev se uporablja naprava, imenovana MamaNatalie. Organizacija LDS Charities je s pilotnim programom izvajanja te tehnike začela v Tadžikistanu.

Dr. George Bennett in dr. Lyle Archibald, upokojena zdravnika, ki delata s številnimi drugimi zdravstvenimi strokovnjaki, vsako leto večkrat odpotujeta v države v razvoju, da usposabljata lokalne ministre za zdravstvo in medicinsko osebje. Svoj čas in znanje prostovoljno darujeta v sklopu LDS Charities, človekoljubne veje Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.


Udeleženka si natika dvojne rokavice, ko se pripravlja na usposabljanje.
ldscharities2.jpg

Udeleženka si natika dvojne rokavice, ko se pripravlja na usposabljanje.

Bennett in Archibald sta med približno 246 predanimi strokovnjaki prostovoljci in več kot 80 rednimi misijonarji neoznanjevalci, ki po svetu na terenu opravljajo človekoljubno delo. V zadnjih tridesetih letih se je s širitvijo človekoljubnega programa javljajo vse več usposobljenih prostovoljcev, ki so v okrilju LDS Charities želeli pomagati pri izvajanju osmih odobrenih programov.

Takšna vodena pomoč svetovnih razsežnosti se je začela leta 1985 na zahtevo takratnega predsednika Cerkve Spencerja W. Kimballa (1895 - 1985), naj se člani v Združenih državah in Kanadi posebej postijo za žrtve lakote in suše v Etiopiji. Ni bilo prvič, da so člani Cerkve pomagali v mednarodnih krizah: Brigham Young je med poseljevanjem utaškega ozemlja zlasti zadolžil »kmete za Indijance«; mormonske ženske so za obubožane po prvi svetovni vojni darovale več kot 200.000 mernikov pšenice; v vojni razdejani Evropi so leta 1946 in 1947 na široko razpečevali pakete s hrano in medicinskim materialom; člani so skupaj z ljudmi drugih ver pomagali po grškem potresu leta 1953 in potem po vietnamskem konfliktu nudili obsežno pomoč beguncem.

Rezultati prošnje Prvega predsedstva leta 1985 za darovanja posebnega posta (dva zaporedna obroka brez hrane ali vode) so zdaleč presegli pričakovanja vodstva Cerkve. V teh prizadevanjih je bilo darovanih približno 6,4 milijona dolarjev. Cerkev je nato sklenila partnerstvo z drugimi mednarodnimi dobrodelnimi organizacijami, da bi pakete s pomočjo dostavili v Etiopijo, državo, ki jo je razdejala vojna in prizadejala suša.

Predsednik Thomas S. Monson je leta 1990 pri pregledu teh uspešno organiziranih človekoljubnih prizadevanj člane Cerkve obvestil: »Tako doma kot v tujini smo odgovorni nuditi pomoč in upanje lačnim, brezdomnim in zatiranim.«


Dr. George Bennett (levo), prostovoljec pri LDS Charities, se z zdravstvenimi uradniki v Tadžikistanu posvetuje glede načrtovanih usposabljanj.
ldscharities3.jpg

Dr. George Bennett (levo), prostovoljec pri LDS Charities, se z zdravstvenimi uradniki v Tadžikistanu posvetuje glede načrtovanih usposabljanj.

Človekoljubna organizacija LDS Charities se osredotoča na odziv v sili - prizadeva si, da bi se odzvala na takojšne in dolgoročne potrebe po naravnih nesrečah, kot je bil nedavni ciklon na tihomorskem otoku Vanuatuju, kjer so razdelili pakete z nujno pomočjo. Medicinski prostovoljci že vrsto let usposabljajo kolege v državah v razvoju glede tehnike oživljanja novorojenčkov. Sedaj se je ta program razširil in vključuje tudi nego za matere. Človekoljubni prostovoljci v prizadevanjih, da bi povečali samostojnost posameznikov, lokalne ljudi usposabljajo, kako pridelovati hrano in živila. Druga osredotočenost je na postavljanju diagnoze in odpravljanju težav z vidom, ko se priskrbi oprema in pripomočki za pregledovanje oči ter morebite operacije.

odziv v sili

Mormonske roke pomoči pri čiščenju po orkanu v Združenih državah.
ldscharities5.jpg

Mormonske roke pomoči pri čiščenju po orkanu v Združenih državah.

V številnih delih sveta je dostopnost do čiste vode omejena. LDS Charities pomaga razvijati vodovodni in sanitarni sistem, ki skupnostim omogoča prikladnejšo oskrbo s čisto vodo. LDS Charities pri izvajanju kampanj za cepljenja za zmanjšanje preprečljivih bolezni sodeluje tudi z drugimi organizacijami. Lani je na primer 60.000 invalidskih vozičkov omogočilo večjo mobilnost številnim, ki so jih potrebovali. Nazadnje so bili v pomoč vključeni raznovrstni projekti skupnosti, ki se prvenstveno osredotočajo na begunce po svetu.


Fant z darovanim invalidskim vozičkom odkriva novo mobilnost.
ldscharities6.jpg

Fant z darovanim invalidskim vozičkom odkriva novo mobilnost.

Junija 2014 je dr. George Bennett, anestezist iz Ivinsa v Utahu, odpotoval v Tadžikistan, kjer je usposabljal zdravstveno osebje. Bennett in njegova žena Marcia sta sodelovala z lokalnim zdravstvenim osebjem, zdravniki, babicami in medicinskimi sestrami iz vse države, da bi predstavila novo tehniko za zdravje porodnic.

Bennettova, ki sta oba v sedemdesetih, sta bila skoraj enajst let prostovoljca pri mednarodnem programu za nego porodnic in novorojenčkov, sedaj pa sta svojim cerkvenim dobrodelnim prizadevanjem dodala pilotni program, ki ga je razvil Jhpiego, neprofitna zdravstvena organizacija, ki je povezana z Univerzo Johnsa Hopkinsa in Svetovno zdravstveno organizacijo. Ta tehnika obravnava poporodne krvavitve, ki so bile prej glavni vzrok smrti porodnic v Tadžikistanu; zaradi izvajanja te tehnike se je smrtnost že vidno zmanjšala.


Otroci v afriški vasi črpajo vodo iz novo postavljenega vodnjaka.
ldscharities7.jpg

Otroci v afriški vasi črpajo vodo iz novo postavljenega vodnjaka.

»Stopnjo uspeha projekta opazite, ko greste in učite, darujete potrebno opremo in projekt nadaljujejo sami - resnično ga izvajajo naprej,« je dejala Marcia Bennett. »Takrat veste, da ste v zdravstveni praksi države resnično nekaj spremenili.«

Na drugi celini je dr. Lyle Archibald, upokojeni onkolog in šestletni prostovoljec pri LDS Charities, organiziral ekipo, ki se odziva na potrebe edine bolnišnice za zdravljenje raka v Paragvaju.

»Poslali smo raziskovalno ekipo strokovnih zdravnikov, enega na enkrat, da ne bi preobremenili lokalnih medicinskih negovalcev,« je pojasnil Archibald. »Hoteli smo pristopiti k njihovim potrebam in razviti programe za najboljšo zdravstveno oskrbo v državi.«

Archibladov projekt je nazadnje nudil programe za usposabljanje, ki so vključevali predlagane operativne tehnike ter tamkajšnjemu osebju pomagali povečati zmogljivost in učinkovitost opreme, ki so jo že imeli.

»Ne nameravamo ponovno postavljati lokalne infrastrukture,« pojasnjuje Gustavo Estrada, vodja terenskega dela človekoljubne službe Cerkve. »Lokalne težave potrebujejo lokalne rešitve in uporabiti se mora lokalne vire. Sodelujemo z organizacijami, ki so se razvile v lokalnih razmerah, zato da lahko za potrebe poskrbimo v kar največji meri.«


Medicinsko osebje v nerazvitih državah izvaja tehniko oživljanja novorojenčkov na stimulatorju za oživljanje novorojenčkov.
ldscharities8.jpg

Medicinsko osebje v nerazvitih državah izvaja tehniko oživljanja novorojenčkov na stimulatorju za oživljanje novorojenčkov.

Leta 1985 se je zaradi lokalnih prizadevanj v Etiopiji za človekoljubno pomoč prvič uporabilo postna darovanja. (Postna darovanja se navadno uporabi za pomoč in podporo članom Cerkve v stiski v njihovih lokalnih okoliščinah.) Člani so se še naprej odzivali s prostovoljnimi prispevki in leta 1991 se jih je prosilo, naj na uradnem potrdilu o darovanjih v vrstico ‘drugo’ pripišejo »človekoljubne potrebe«. Leta 1996 je bila na potrdilu o darovanjih dodana samostojna vrstica »človekoljubna pomoč«. Vsa človekoljubna darovanja v sklad, sredstva, ki jih člani po vsem svetu dajejo prostovoljno, neposredno podpirajo prizadevanja Cerkve za pomoč ljudem v stiski po svetu ne glede na vero, raso ali okoliščine. Cerkev poskrbi za splošne stroške darovanih paketov, usposabljanja in dostave, zato da darovana sredstva k posameznikom v stiski pridejo v celoti. Cerkveni človekoljubni voditelji se povezujejo tudi z drugimi zdravstvenimi, dobrodelnimi in nevladnimi organizacijami, zato da je pomoč na terenu čim večja.

Od prve prošnje za prostovoljna dobrodelna sredstva je minilo trideset let, človekoljubna pomoč Cerkve pa sedaj močno presega meje njenega članstva in doseže na sto tisoče posameznikov, zlasti v tretjem svetu ali v nerazvitih deželah. Leta 2014, na primer, je pomoč prišla v 131 držav in vplivala skoraj na 1,2 milijona posameznikov.


Pri pregledovanju vida se uporablja oprema, ki jo je darovala organizacija LDS Charities, vpeljali pa so jo mormonski zdravniki prostovoljci.
ldscharities9.jpg

Pri pregledovanju vida se uporablja oprema, ki jo je darovala organizacija LDS Charities, vpeljali pa so jo mormonski zdravniki prostovoljci.

»Takšna dobrodelnost je več kot pomoč,« pojasnjuje Sharon Eubank, upravna direktorica LDS Charities. »Ko jo izvajamo s pravimi načeli, poudarja dostojanstvo, človekovo vrednost, sodelovanje, enotnost, žrtvovanje in prepričanje, da nihče ni preveč reven ali nemočen ali preveč odrinjen na rob, da ne bi mogel prispevati nekaj vrednega.«