Mormonova knjiga: resnice, ki vam lahko blagoslovijo življenje

  nephi

  Mormonova knjiga govori o tem, kako je Bog ravnal s svojim ljudstvom v starodavnih Amerikah. Prvi dve knjigi v Mormonovi knjigi, Prvo in Drugo Nefijevo knjigo, je večinoma zapisal starodavni prerok po imenu Nefi. Nefijevi zapisi v Mormonovi knjigi poročajo o njegovem življenju in družini. Bili so starodavni Izraelci, ki so okrog leta 600 pr. n. št. pobegnili v Ameriko.

  Nefijevo življenje ni bilo lahko – trpel je, ko so z družino zapustili dom in bogastvo, ko sta ga starejša brata skušala ubiti, ko so leta potovali po divjini, hrabro je prenašal nevarno potovanje čez ocean in začel novo življenje v Ameriki (gl. 1 Ne in 2 Ne). Vendar je Nefijeva vera v Boga kljub stiskam, s katerimi se je soočal, ostala trdna in neomajna. Ob nadaljnjem branju boste lahko odkrili le nekaj Nefijevih naukov, ki so danes prav tako pomembni kot so bili pred stotinami let.

  book of mormon

  Prva Nefijeva lekcija iz Mormonove knjige: verujte v Boga

  Danes se veliko ljudi bori s tem, da bi imeli vero v Boga, ker ne razumejo vsega o njem oziroma imajo vprašanja brez odgovorov. Nefi je avtor naslednjih besed v Mormonovi knjigi: »Vem, da [Bog] ljubi svoje otroke; vendar ne poznam pomena vsega.« (1 Ne 11,17) Iz Nefijevega pričevanja spoznamo, da lahko vemo, da Bog je in da nas ljubi, tudi če ne razumemo vsega o njem ali o včasih nepravičnem svetu okrog nas.

  Druga Nefijeva lekcija iz Mormonove knjige: verjemite v Jezusa Kristusa

  Mormonova knjiga pričuje o Jezusu Kristusu. Nefi je kot drugi preroki iz Mormonove knjige razglasil pomembnost vere v Jezusa Kristusa: »In govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, h kateremu viru naj se ozirajo za odpuščanje svojih grehov.« (2 Ne 25,26) Danes so sveti iz poslednjih dni hvaležni za priče Jezusa Kristusa v Mormonovi knjigi in verjamejo, da skrbno preučevanje Mormonove knjige vsem ljudem lahko pomaga, da Odrešenika spoznajo in se mu približajo.

  Tretja Nefijeva lekcija iz Mormonove knjige: verjemite, da Bog ljubi vse

  Nefijevi zapisi vsebujejo pomembno sporočilo, da Bog ljubi vse svoje otroke. Zapisal je na primer: »Glejte, mar je Gospod kateremu zapovedal, naj ne bo deležen njegove dobrote? Glejte, povem vam, ne; pač pa imajo ta privilegij vsi ljudje, tako eni kakor drugi, in nikomur ni prepovedano.« (2 Ne 26,28, gl. tudi 32–33 v.) Danes Kristus še vedno kliče vse ljudi, naj pridejo k njemu. Predsednik Dieter F. Uchtdorf, mormonski voditelj, je učil: »Ko pomislim na Odrešenika, si ga pogosto predstavljam z iztegnjenimi rokami, s katerimi tolaži, zdravi, blagoslavlja in ljubi. /…/ To je počel v življenju na zemlji; to bi počel, če bi med nami živel danes.« (»Vi ste moje roke«, 180. spomladanska generalna konferenca, apr. 2010, 70) Veliko svetih iz poslednjih dni po svetu si prizadeva slediti Odrešenikovemu zgledu, tako da z ljubečim služenjem pomagajo drugim.

  jesus

  Četrta Nefijeva lekcija iz Mormonove knjige: spolnjujte Božje zapovedi

  Nefi je bil izjemen vzor spolnjevanja Božjih zapovedi, tudi ko se je to zdelo nemogoče (gl. 1 Ne 3–4). V Mormonovi knjigi je zapisal: »Šel bom in storil, kar je Gospod zapovedal, kajti vem, da Gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko izvršijo, kar jim zapove.« (1 Ne 3,7) Zaradi njegovega vzora lahko zaupamo, da bo Gospod pomagal tudi nam, ko se mu prizadevamo slediti, in da od nas nikoli ne bo zahteval več, kot lahko storimo z njegovo pomočjo.

  Peta Nefijeva lekcija iz Mormonove knjige: upajte in vztrajajte

  Nefi je ob koncu svojega zapisa bralce spodbudil z navdihujočim sporočilom upanja in ljubezni do drugih. Zapisal je: »Zatorej si morate še naprej prizadevati s stanovitnostjo v Kristusu, s popolnoma svetlim upanjem in z ljubeznijo do Boga in vseh ljudi. Če si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili s Kristusovo besedo, in vztrajali do konca, glejte, tako govori Oče: Imeli boste večno življenje.« (2 Ne 31,20) Nefijeve besede dajejo spodbudo, ki je prav tako pomembna danes, kot je bila, ko jo je zapisal. Učijo nas pomembnosti upanja in vztrajanja, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu okrog nas.

  Več o tem

  Poleg Nefija je veliko prerokov iz Mormonove knjige pričevalo o Jezusu Kristusu. Če bi o tem, kaj je Mormonova knjiga, radi izvedeli več ali naročili brezplačni izvod, obiščite mormon.org.