21-dnevni izziv Mormonove knjige

  S Kristusom se zbližajte v 21 dneh.

  Spoznajte, kako vas Mormonova knjiga lahko zbliža z Jezusom Kristusom

  1 Nefi 3:7

  Šel bom in storil, kar je Gospod zapovedal, kajti vem, da Gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko izvršijo, kar jim zapove.

  Alma 37:44 

  Kajti glej, kakor je lahko prisluhniti Kristusovi besedi, ki ti bo pokazala ravno smer k večni blaženosti, tako je bilo našim očetom prisluhniti temu kompasu, ki jim je kazal ravno smer v obljubljeno deželo.

  Alma 32:28

  Če boste torej napravili prostor, da bo v vaše srce posajeno seme, glejte, če bo pravo seme oziroma dobro seme, glejte, vam bo v prsih začelo kaliti; kajti začenja mi širiti dušo; da, začenja mi razsvetljevati razumevanje.

  Mozijah 2:41

  Želel bi, da bi pretehtali blagoslovljeno in srečno stanje tistih, ki spolnjujejo Božje zapovedi. Kajti glejte, v vsem so blagoslovljeni tako posvetno kakor duhovno; in če bodo zvesto vztrajali do konca, bodo sprejeti v nebesa, da bodo tako lahko bivali z Bogom v stanju sreče brez konca.

  Eter 12:27

  Ljudem dajem šibkost, da bi bili ponižni; in moja milostljivost zadostuje za vse ljudi, da postanejo ponižni pred menoj; kajti če bodo pred menoj ponižni in bodo vame verovali, potem bom njihove šibkosti spremenil v njihovo moč.

  1 Nefi 17:13 

  In prav tako bom v divjini vaša luč; in pred vami bom pripravil pot in vedeli boste, da sem jaz tisti, ki vas vodi.