Nove promocijske kartice - odlično orodje za misijonarsko delo

    Nove promocijske kartice - odlično orodje za misijonarsko delo

    Letos poleti boste v vsakem oddelku oziroma veji prejeli nove »Promocijske kartice«. S temi karticami, za katere je poskrbela Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, boste člani Cerkve zlahka in prikladno oznanjali evangelij. Starešina Dallin H. Oaks je rekel, da so »dovolj majhne, da jih lahko nosite v srajčnem žepu ali v torbici, ki našim prijateljem ali naključnim znancem ponujajo brezplačno cerkveno izdajo, kot je video ali Mormonova knjiga, in na katerih je telefonska številka, ki jo lahko pokličejo, da to darilo naročijo. Kartice naše prijatelje prav tako spodbujajo, naj obiščejo cerkveno spletno stran.« 

    Nove kartice, ki se bodo uporabljale na evropskem področju, imajo sedaj vse naslednje lastnosti: ponujajo neko cerkveno izdajo, imajo telefonsko številko, na katero prejemnik lahko pokliče, navedena pa je tudi lokalna spletna stran. Lokalne spletne strani se prenavljajo in bodo vsebovale kartice v lokalnem jeziku, zaradi česar bodo zanimivejše in prepoznavnejše; obiskovalcem bodo omogočale lažji ogled vsebine in posredovanje tega, kar jim je všeč, drugim preko socialnih mrež.

    Istočasno se bodo v vseh mladinskih središčih evropskega področja začele uporabljati kartice z novo vsebino. Zasnovane so okrog vprašanja o duhovni spreobrnitvi in prejemnika vabijo, naj obišče lokalno spletno stran, kjer bo na ta vprašanja lahko našel odgovore ter gledal in poslušal videe s pričevanjem krajevnih članov.  

    »Te kartice resnično delujejo, saj sem videl, kako članom pomagajo in jih spodbujajo pri oznanjevanju evangelija. Vse člane in mlade prosimo, naj jih ves čas uporabljajo,« je dejal starešina Teixeira, član področnega predsedstva.