Orijana Jureško

    Orijana Jureško

    “Pač pa iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.”

    3 Nefi 13:33

    Orijana je članica Cerkve Jezusa Kristusa 30 let in ima rada navdih in podporo, ki ju prejema iz tega verza v Mormonovi knjigi. Orijana opisuje svoj trud: “Trudila sem se, da najprej iščem Gospodovo voljo in da me vodi Sveti Duh.” Kot posledica tega, pravi: “Imela sem duhovne izkušnje, ki so bile zame sidro in so mi pomagale skozi stiske in težave v življenju.”