Poročilo z aprilske generalne konference 2018

  Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni so se 31. marca in 1. aprila 2018 zbrali v Konferenčnem središču v Salt Lake Cityju, kakor tudi v kapelah in domovih po svetu, da bi se udeležili 188. spomladanske generalne konference. To je bil zgodovinski dogodek, saj je bilo oznanjenih več sprememb in objav. Podajamo povzetek poročila o dogajanjih v časovnem zaporedju.

  Sveti iz poslednjih dni na svečanem zborovanju podprejo novo Prvo predsedstvo

  Predsednik Russell M. Nelson je bil v soboto, 31. marca 2018, na svečanem zborovanju članov Cerkve po vsem svetu, potrjen kot prerok, videc, razodevalec in predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Dallin H. Oaks je bil potrjen kot prvi svetovalec, Henry B. Eyring pa kot drugi svetovalec v Prvem predsedstvu – najvišjem vodilnem telesu Cerkve.

  V zbor dvanajstih apostolov poklicana nova apostola

  Na sobotnem dopoldanskem svečanem zborovanju sta bila objavljena tudi nova člana zbora dvanajstih apostolov. Kot nova člana tega zbora sta bila potrjena starešina Gerrit W. Gong in starešina Ulisses Soares. S tem zapolnjujeta prosti mesti, ki sta nastali zaradi smrti predsednika Thomasa S. Monsona in starešine Roberta D. Halesa.

  Osem novih generalnih voditeljev sedemdeseterih objavljenih na aprilski generalni konferenci 2018

  Predsednik Dallin H. Oaks iz Prvega predsedstva Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je na sobotnem popoldanskem zasedanju aprilske generalne konference 2018 objavil imenovanje osmih generalnih voditeljev sedemdeseterih in petinpetdesetih področnih sedemdeseterih. Objavil je tudi, da bosta starešina Carl B. Cook in starešina Robert C. Gay služila v predsedstvu sedemdeseterih in tako zasedla prosti mesti, ki sta nastali, ko sta bila starešina Gerrit W. Gong in starešina Ulisses S. Soares poklicana v zbor dvanajstih apostolov.

  Pod vodstvom zbora dvanajsterih pogosto potujejo, da se srečujejo s cerkvenimi voditelji, misijonarji in člani Cerkve v krajevnih občestvih in jih poučujejo. Novo poklicani generalni voditelji sedemdeseteri so starešina Steven R. Bangerter, starešina Matthew L. Carpenter, starešina Jack N. Gerard, starešina Mathias Held, starešina David P. Homer, starešina Kyle S. Mackay, starešina Juan Pablo Villar in starešina Takashi Wada.

  Primary

  Novo predsedstvo Mladenk objavljeno na aprilski generalni konferenci 2018

  Bonnie H. Cordon (nekdanja prva svetovalka v generalnem predsedstvu Osnovne) bo služila kot predsednica, Michelle Craig kot prva svetovalka, Becky Craven pa bo služila kot druga svetovalka. Vodile bodo cerkveno organizacijo za mladenke od dvanajstega do sedemnajstega leta.

  Sestra Lisa L. Harkness je bila poklicana za novo prvo svetovalko v generalnem predsedstvu Osnovne. Sestra Harkness je v generalnem odboru Osnovne služila od septembra 2017. Organizacija Osnovne je namenjena otrokom od osemnajstih mesecev do enajstega leta.

  Statistično poročilo za leto 2017 na aprilski konferenci 2018

  Prvo predsedstvo je v vednost članom Cerkve izdalo naslednje statistično poročilo o rasti in stanju Cerkve na dan 31. decembra 2017.

  • 16.118.169 vseh članov

  • 67.049 rednih misijonarjev

  • 159 delujočih templjev

  • 34.821 cerkvenih enot in občestev

  Objavljene spremembe glede cerkvenih duhovniških zborov

  Predsednik Nelson je kot precejšnjo spremembo, ki bo vplivala na vse odrasle moške v verskih občestvih po svetu, objavil preureditev duhovniških zborov, ki bo vélike duhovnike in starešine združila v en zbor starešin.

  Duhovništvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se deli na dve stopnji oziroma reda – Aronovo duhovništvo in Melkizedekovo duhovništvo. Starešina in véliki duhovnik sta dve posvečeni duhovniški službi v Melkizedekovem duhovništvu.

  Predsednik Nelson je rekel, da so se več mesecev ukvarjali s tem, kako bi združili duhovniške skupine v en zbor, ter pregledovali in izboljševali zadevo. Rekel je, da je ključni razlog za spremembo potreba po učinkovitejšem skrbnem služenju. »Čutili smo nujo po izboljšanju načina, na katerega skrbimo za naše člane,« je rekel. »Da bomo to delali bolje, moramo okrepiti duhovniške zbore, da nas bodo še bolje usmerjali k ljubečemu skrbnemu služenju in podpori, ki ju ima Gospod v mislih za svete. Te spremembe je navdihnil Gospod. Ko jih bomo izvedli, bomo še bolj učinkoviti, kot smo bili doslej.«

  Prvo predsedstvo na generalni konferenci podaja velikonočna sporočila

  Vsak član Prvega predsedstva je na nedeljskem dopoldanskem zasedanju podal velikonočno sporočilo. Predsednik Russell M. Nelson je rekel, da »brez Odkupiteljeve neskončne odkupne daritve nihče od nas ne bi imel upanja, da se bo kdaj vrnil k nebeškemu Očetu. Brez njegovega vstajenja bi smrt pomenila konec. Zaradi Odrešenikove odkupne daritve je večno življenje možno, nesmrtnost pa obstaja za vse.

  Predsednik Dallin H. Oaks, prvi svetovalec, je izjavil: »Danes se pridružujemo drugim kristjanom v praznovanju vstajenja Gospoda Jezusa Kristusa. Za člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je dejansko vstajenje Jezusa Kristusa steber naše vere. Ker verjamemo poročilom tako v Svetem pismu kot v Mormonovi knjigi o dejanskem vstajenju Jezusa Kristusa, prav tako verjamemo številnim naukom iz svetih spisov, da bo podobno vstajenje na voljo vsem smrtnikom, ki so kdaj živeli na zemlji.«


  »Nebeškemu Očetu sem hvaležen za dar njegovega ljubega Sina, ki je prostovoljno prišel na zemljo, da bo naš Odkupitelj. Hvaležen sem, da vem, da je odkupil naše grehe in vstal v vstajenje. Vsak dan sem blagoslovljen, da vem, da bom zaradi njegove odkupne daritve, nekega dne lahko vstal, da bom živel večno v ljubeči družini.«

  Predsednik Henry B. Eyring, drugi svetovalec

  »Skrbno služenje« zamenjuje hišno in obiskujoče poučevanje

  Predsednik Russell M. Nelson je na nedeljskem popoldanskem zasedanju objavil, da bo programa cerkvenega hišnega in obiskujočega poučevanja (zadolžitve za redno obiskovanje in bdenje nad člani) zamenjalo koordinirano, bolj osebno prizadevanje, imenovano »skrbno služenje«.

  Hram

  Sedem templjev objavljenih ob zaključku aprilske generalne konference 2018

  Predsednik Russell M. Nelson je na koncu zadnjega zasedanja objavil načrte za gradnjo sedmih novih templjev na naslednjih lokacijah: Salta, Argentina; Bengaluru, Indija; Managua, Nikaragva; Cagayan de Oro, Filipini; Layton, Utah; Richmond, Virginija in večje mesto v Rusiji, ki pa še ni določeno. Zaradi teh sedmih templjev se bo skupno število templjev po svetu, tako delujočih (159) kot objavljenih ali tistih v gradnji (30), povečalo na 189.