Postavke Cerkve v letu 2015 glede izjav Josepha Smitha o verski svo...

  Postavke Cerkve v letu 2015 glede izjav Josepha Smitha o verski svobodi, pluralizmu

  16. DECEMBER 2015

  SALT LAKE CITY — Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je nevtralna glede političnih strank in volilnih kampanj. Ni pa nevtralna glede verske svobode. Naslednje izjave Josepha Smitha iz leta 1841 in 1843 so skladne z današnjo cerkveno politiko:

  Če sem že pokazal, da sem voljan umreti za »mormone«, pred nebesi odločno izjavljam, da sem enako voljan umreti v bran prezbiterijancev, baptistov ali dobrih ljudi katere koli druge veroizpovedi; kajti isto načelo, ki bi poteptalo pravice svetih iz poslednjih dni, bi poteptalo pravice rimokatoličanov ali katere koli druge veroizpovedi, ki je nemara nepriljubljena in prešibka, da bi se branila. Ljubezen do svobode je tista, ki me navdihuje v duši - državljanska in verska svoboda vsega človeškega rodu.

  —Joseph Smith, 1843  Naj mestni svet mesta Nauvoo odredi, da bodo katoličani, prezbiterijanci, metodisti, baptisti, sveti iz poslednjih dni, kvekerji, episkopati, univerzalisti, unitarianci, mohamedanci [muslimani] in vse druge verske sekte in veroizpovedi deležni vse strpnosti in enakopravnih privilegijev v tem mestu...

  — Odredba glede verskih skupnosti, mesto Nauvoo, [Illinois], sedež Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, 1. marec 1841