Predsednik Dieter F. Uchtdorf predseduje ob ustanovitvi prvega...

    Predsednik Dieter F. Uchtdorf predseduje ob ustanovitvi prvega kola na Češkem

    JUNIJ 2016

    Predsednik Dieter F. Uchtdorf, član Prvega predsedstva Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, se je 15. maja 2016, na dan, ki ga evropski kristjani praznujejo kot binkoštno nedeljo, vrnil v deželo svojega rojstva in predsedoval ustanovitvi prvega kola (velike geografske enote) na Češkem. V palači Žofin v Pragi se je pri posebnem bogoslužju zbralo na stotine svetih iz poslednjih dni in Martina Pilka podprlo kot prvega predsednika praškega kola.

    Misijonarji so evangelij začeli poučevati leta 1929. Članov Cerkve na Češkem, ki jih je v nemirnih letih vera okrepila, je sedaj več kot 2.500.

    Predsednik Uchtdorf je rekel, da je bilo zanj to, da je bil prisoten pri ustanovitvi tega kola, res poseben blagoslov. Upal je, da bodo vsi člani podobno hvaležni za ta zgodovinski trenutek. Članom je obljubil, da bodo blagoslovi prišli, če bodo živeli po evangeliju, če bodo s svojo prijaznostjo zgled in če bodo pomagali drugim.