Prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je podalo naslednjo izjavo:

    Prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je podalo naslednjo izjavo:

    »Kadar koli ima Gospod na zemlji ljudi, ki so poslušni njegovi besedi, jim zapove, naj gradijo templje. Sveti spisi izpričujejo vzorce tempeljskega čaščenja od časov Adama in Eve, Mojzesa, Salomona, Nefija in drugih.

    Z obnovljenim evangelijem v teh poslednjih dneh je bilo obnovljeno tudi tempeljsko čaščenje, da bi blagoslovilo življenja ljudi po svetu in tudi na drugi strani tančice.

    Skozi stoletja so bile podrobnosti, povezane s tempeljskim delom, občasno prilagojene, vključno z jezikom, metodami predstavitve, sporazumevanja in shranjevanja podatkov. Preroki učijo, da takšnim prilagoditvam, kot jih svojim služabnikom narekuje Gospod, ne bo konca.

    Posvečen tempelj je najsvetejši od vseh krajev čaščenja na zemlji. Njegove uredbe so svete in o njih ne govorimo zunaj svetega templja.«