Starešina Wickman: Za versko svobodo sta potrebna povezovanje in kompromis

  Starešina Wickman: Za versko svobodo sta potrebna povezovanje in kompromis


  20 JULIJ 2016

  Ko je starešina Lance B. Wickman, iz generalnega sveta Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, poudaril, da je verska svoboda nadvse pomembna temeljna pravica, je poslušalcem na BYU dejal, da smo »kot državljani te države dolžni sodelovati s sonarodnjaki, zato da bomo našli izvedljive rešitve za pereče težave - tudi za navzkrižja pravic in temeljne tekmujoče interese«.

  Starešina Wickman je bil 7. julija na vsakoletnem zasedanju na BYU uvodni govornik na temo verske svobode. Konferenca, ki poteka ves 8. julij, nudi pregled trenutnih izzivov za versko svobodo v Združenih državah in po svetu.

  »Vsi - vključno z verniki in njihovimi verskimi skupnostmi - bi morali imeti dovolj življenjskega prostora glede na njihova osnovna prepričanja,« je dejal starešina Wickman, častno upokojena generalna osebnost. »Dokler niso kratene temeljne pravice drugih.«

  Starešina Wickman je poslušalstvu zadal izziv, naj se pozanimajo, kako se lahko vključijo politično, družbeno in poklicno, zato da bodo »versko svobodo branili kot temeljno pravico in sprejeli ustrezne kompromise v interesu pravičnosti do drugih in miru«.

  »Bolj moramo biti sposobni pojasniti, kaj verska svoboda je in zakaj je tako pomembna. Zatorej vam ploskam, ker ste prišli,« je dejal starešina Wickman. »Modrost, pravičnost in ljubezen do verske svobode nam narekujejo, da se povežemo s sodržavljani, presežemo resne kulturne razdeljenosti in najdemo skupni jezik, zato da vsi lahko živimo skupaj v svobodi in miru.«
  WickmanRFSpeech.JPG