apostol

  »Nihče od nas ne more prezreti globalne pomembnosti religije - v politiki, pri reševanju sporov, ekonomskem razvoju, človekoljubnih prizadevanjih in tako naprej,« je v četrtek...
  Misijonarji so evangelij začeli poučevati leta 1929. Članov Cerkve na Češkem, ki jih je v nemirnih letih vera okrepila, je sedaj več kot 2.500. 
  Predsednik Dieter F. Uchtdorf je član Prvega predsedstva, najvišjega vodstvenega telesa Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Maja 2016 se je med dvotedenskim obiskom v Evropi sestal s člani in prijatelji Cerkve v šestih državah, da bi jim prinesel sporočilo o veri in radosti.
  Prvo predsedstvo je oktobra 2015 objavilo pismo za vse člane Cerkve po vsem svetu, v katerem jih je spodbudilo, naj pomagajo beguncem v vseh delih sveta.
  Pridružite se nam na Generalni konferenci! 
  Starešina D. Todd Christofferson iz zbora dvanajstih apostolov se je v petek, 26. februarja 2016, v knjižnici za družinsko zgodovino sestal s podpredsednikom Združenih držav Amerike Joeom Bidenom. Biden je prejel izvod svoje družinske zgodovine.
  Svetovno predvajanje misijonarskega usposabljanja si je 20. januarja ogledalo več kot 75.000 prostovoljnih misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. 
  Predsednik Dieter F. Uchtdorf iz Prvega predsedstva Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni močno sočustvuje s tistimi, ki prestajajo trenutno krizo.   
  Ko starešina Dale G. Renlund premišljuje o svoji bogati družinski dediščini, odločno pove: »Švedska in finska miselnost sta del mene - v meni je veliko Šveda in Finca,« pravi.
  Prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je za božič 2015 objavilo naslednje voščilo:
  Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni nadaljuje z dolgoletnim partnerstvom z mednarodnimi človekoljubnimi organizacijami, da bi poskrbela za nujne potrebe beguncev, ki prihajajo v Evropo. 
  Starešina Ronald A. Rasband je bil v zbor dvanajstih apostolov poklican 3. oktobra 2015. Kot član predsedstva sedemdeseterih je služil od leta 2005 in je služil kot višji predsednik predsedstva sedemdeseterih...