apostol

  Russell M. Nelson je predsednik zbora dvanajstih apostolov.
  Pogrebna slovesnost za predsednika Boyda K. Packerja, predsednika zbora dvanajstih apostolov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, se bo odvijala v Tabernaklju na Tempeljskem trgu v petek, 10. julija 2015 ob 11.00 uri po lokalnem času
  Starešina Jeffrey R. Holland iz zbora dvanajstih apostolov je po vzoru, ki ga najdemo v Novi zavezi, junija obiskal Veliko Britanijo, da bi se sestal z verskimi in vladnimi voditelji.
  Mormonski apostol v zgornjem domu parlamenta Združenega kraljestva nagovori Vseparlamentarno skupino Starešina Jeffrey R. Holland razglablja o človekoljubni pomoči in vlogi religije pri reševanju sporov.
  Predsednik Henry B. Eyring nagovori različne skupine verskih voditeljev.
   Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je objavila naslednje sporočilo svèta Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov.
  Prvo predsedstvo je objavilo izjavo, v kateri podpira ukrepe za varčevanje z energijo.
  FRANKFURT NA MAINI – Predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v Prvem predsedstvu Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je najvišje vodilno telo Cerkve, in njegova žena Harriet sta junija obiskala Evropo, s čimer sta obeležila več mejnikov Cerkve.
  Skupaj z vsemi ostalimi žalujemo ob smrti velikega državnika Nelsona Mandele. Njegov pogum, prijaznost in izjemno moralno vodenje je zgled vsem ljudem. Izražamo spoštovanje njegovi družini in ljudem južne Afrike, ko se spominjajo njegovega izjemnega življenja.
  Prizori spominjajo na zgodnjo zgodovino: dva apostola sta odprla vrata, da so ljudje in dežele prejeli evangelij, poleg tega pa je eden tudi obiskal Rim.
  Člani Cerkve lahko darujejo v človekoljubne namene preko krajevnega oddelka oziroma veje z uradnim cerkvenim potrdilom za darovanja v vrstici za človekoljubno pomoč.
  V tem delu Evrope je Cerkev podobna mladi in nežni rastlini. Vendar Gospod skrbi za svoje ljudstvo in Cerkev bo rasla ter se krepila. Obrodila bo dragocen sad in bo velik blagoslov za člane in za države jugovzhodne Evrope, ki so v preteklih stoletjih prestali toliko sporov in trpljenja. — starešina D. Todd Christofferson