služenje

  Albin Lotrič iz veje Kranj v Sloveniji je bil 11. oktobra 2015 poklican za prvega svetovalca v predsedstvu misijonskega področja Severni Jadran, ki vključuje naslednje države: Bosno, Hrvaško, Črno goro, Srbijo in Slovenijo. 
  Prijatelji in člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije so se na začetku meseca decembra zbrali, da bi obudili poznanstva in spomine na čudovit večer, ki je potekal 3. septembra v cerkvi sv. Jakoba.
   Ko sem jo prebrala, sem se Gospodu zahvalila za to ljubo sestro in njen doprinos, ki bo pripomogel, da bo vsaj 183 otrokom v tem nevarnem času toplo.
  Pričujem, da Jezus je Kristus, da je on Odrešenik vsega človeštva. Njegova ljubezen do nas je brezmejna. Molim, da se bo vsak od nas organiziral in pripravil, zato da bo občutil pravega božičnega duha.
  Člani celjske veje misijonskega področja Severni Jadran so v bližnjem parku v Lopati gostili okrog osemdeset udeležencev.
  Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni vse več prizadevanj namenja temu, da bi članom Cerkve v Evropi in ljudem drugih ver pomagala do samostojnosti. 
  Člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se spodbuja, da po vsem svetu nudijo pomoč beguncem. Prvo predsedstvo, najvišje vodilno telo Cerkve, je 27. oktobra 2015 cerkvenim voditeljem poslalo pismo, ki so ga podpisali predsednik Thomas S. Monson in njegova svetovalca, predsednik Henry B. Eyring in predsednik Dieter F. Uchtdorf.
  Mormoni v Evropi ob podpori cerkvenega sedeža v Združenih državah pospešeno pomagajo beguncem, ki bežijo v Evropo.
   »Tako doma kot v tujini smo odgovorni nuditi pomoč in upanje lačnim, brezdomnim in zatiranim.«
  LDS Charities Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je ameriškemu Rdečemu križu v četrtek darovala 1,8 milijona dolarjev od izkupička filma »Spoznajte mormone«, ki ga je Cerkev premierno predstavila prejšnji oktober.
  Mormonski apostol v zgornjem domu parlamenta Združenega kraljestva nagovori Vseparlamentarno skupino Starešina Jeffrey R. Holland razglablja o človekoljubni pomoči in vlogi religije pri reševanju sporov.
   Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je objavila naslednje sporočilo svèta Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov.