Preskoči glavno navigacijo

Sporočilo področnih voditeljev

Že ob pogledu na zunanjost templja me je ganila njegova svetost in neomadeževanost.
Vera v Gospoda Jezusa Kristusa in osebna povezanost z njim sta v življenju osrednjega pomena.
Med dolgim poletom sem poskušal zaspati, da bi se spočil za srečanje z družino – zdaj kot član Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Spanec ni prišel. Slišal sem glas preroka, tedaj predsednika Kimballa
V malih šolah in na bogoslužjih se otroci ves december oblačijo v kopalne plašče in brisače, da bi uprizorili Jezusovo rojstvo.
Vidim, da sreča, ki jo prejemam iz nebes, ni zasnovana tako, da je blagoslov le meni, temveč tudi drugim. Sem, da drugi vidijo srečo, ki mi je bila dana, in dobre stvari, za katere mi daje energijo, da jih naredim.
Tempelj nam v življenju lahko služi kot pomemben varen pristan.
»In če bodo ljudje prišli k meni, jim bom pokazal njihovo šibkost. /…/ Kajti če bodo pred menoj ponižni in bodo vame verovali, potem bom njihove šibkosti spremenil v njihovo moč.« Eter 12:27
Sem si vselej prizadeval, da bi lahko bil zgled, da bi pojasnjeval, prepričeval, dokazoval, molil, se postil, se igral, popravljal in da bi drugi popravljali mene, kakor tudi izvajal odrešilne uredbe za svojo družino in po svojih najboljši močeh sledil vzoru našega Odrešenika Jezusa Kristusa tako, kot je on služil svojim otrokom.
Jezus Kristus vas pozna in vam bo nudil duhovno vodstvo, ko bo to najbolj koristno. Povečamo lahko svoje možnosti zaznavanja in razumevanja njegovega vodstva.
Sporočilo področnega voditelja
Spoznajte voditelje evropskega področja
Sporočilo področnega voditelja
Sporočilo področnih voditeljev
Sporočilo področnih voditeljev
Da bi se v tem posebnem času leta spomnili največjega daru, ki smo ga vsi prejeli od nebeškega Očeta
Generalna konferenca je za vse nas čudovit čas, da se duhovno prenovimo, okrepimo vero v Jezusa Kristusa in občutimo globlji mir.
»V svetih spisih [sem] izvedel, da moje obnašanje in moje vedenje na [sabat] pomeni znamenje med mano in nebeškim Očetom.
starešine Paul V. Johnson, Gary B. Sabin, Massimo De Feo
Sobotni dan ponuja neprimerljiv predah od skrbi našega burnega sveta in počitek od življenja obleganega z mediji. Čas je, da se umirimo in stopimo v svet premišljevanja. Sobotni dan je sveti čas, prav kakor je tempelj sveti kraj.
njihovo odrešenje potrebno in bistveno za naše odrešenje /.../ da oni brez nas me morejo postati popolni - brez naših mrtvih pa tudi mi ne moremo postati popolni
Odločite se, kaj hočete, postavite si cilje in načrtujte proračun, kako boste svoje želje uresničili. Pri tem molite in delajte. To so sestavine uspeha!
Da bi vsak od nas iskal navdih, da bi prepoznali, katere prijatelje lahko povabimo!
Vera je velika pozitivna moč, ki nas lahko dvigne nad oblake skrbi in nam pomaga, da postanemo eno s Kristusom. 
Eno od sporočil, ki smo jih prav zdaj prejeli za naš čas, se nanaša na to, naj skrbimo za druge in v cerkev povabimo prijatelja. Iz tega bo izhajala velika radost!
»Molim, da bomo na zakramentnem sestanku vsi sodelovali tako, da bo ta izkušnja pomembno prispevala k temu, da nedelja ne bo užitek le za nas, temveč za vse tiste, katerim smo odgovorni pričevati o Gospodovem delu.« -starešina Francisco Ruiz de Mendoza
Eno največjih dejanj ljubezni izkažemo takrat, ko za nekoga naredimo nekaj, česar ne more narediti sam.
Samostojnost je sposobnost, zavezanost in prizadevanje, da poskrbimo za duhovno in življenjsko nujno potrebne stvari zase in za družino. Ko člani postanejo samostojni, tudi bolje služijo drugim in zanje skrbijo.
Trdno sem verjel, da me potrebuje, ne da bi se zavedal, da sem v resnici bolj sam tisti, ki potrebuje njega. 
Kasneje smo spoznali, da se je naših prijateljev Duh dotaknil in so se zavedali Kristusovega nauka le, če smo jih pripeljali na zakramentno bogoslužje.
Biti svet pomeni, deloma, biti čist; in če v življenju nimamo sramotnih madežev oziroma umazanije sveta, je to velik korak k svetosti. 
Pričujem, da Jezus je Kristus, da je on Odrešenik vsega človeštva. Njegova ljubezen do nas je brezmejna. Molim, da se bo vsak od nas organiziral in pripravil, zato da bo občutil pravega božičnega duha.
Tako kot pridemo v Cerkev preko krsta, občutimo upanje v večno življenje in se približamo Bogu tako, da ga bolje razumemo in tudi njegov načrt za nas.  
To, da pridobimo pričevanje in ga ohranjamo kot živo pričo tega, kar vemo, da je res, je bistvenega pomena za našo duhovno rast na potovanju skozi življenje. Zato moramo razumeti, kaj pričevanje je, kako ga pridobimo in kaj moramo narediti, da ga hranimo in krepimo.