Sporočilo področnih voditeljev

  Tempelj nam v življenju lahko služi kot pomemben varen pristan.
  »In če bodo ljudje prišli k meni, jim bom pokazal njihovo šibkost. /…/ Kajti če bodo pred menoj ponižni in bodo vame verovali, potem bom njihove šibkosti spremenil v njihovo moč.« Eter 12:27
  Sem si vselej prizadeval, da bi lahko bil zgled, da bi pojasnjeval, prepričeval, dokazoval, molil, se postil, se igral, popravljal in da bi drugi popravljali mene, kakor tudi izvajal odrešilne uredbe za svojo družino in po svojih najboljši močeh sledil vzoru našega Odrešenika Jezusa Kristusa tako, kot je on služil svojim otrokom.
  Jezus Kristus vas pozna in vam bo nudil duhovno vodstvo, ko bo to najbolj koristno. Povečamo lahko svoje možnosti zaznavanja in razumevanja njegovega vodstva.
  Sporočilo področnega voditelja
  Spoznajte voditelje evropskega področja
  Sporočilo področnega voditelja
  Sporočilo področnih voditeljev
  Sporočilo področnih voditeljev
  Da bi se v tem posebnem času leta spomnili največjega daru, ki smo ga vsi prejeli od nebeškega Očeta
  Generalna konferenca je za vse nas čudovit čas, da se duhovno prenovimo, okrepimo vero v Jezusa Kristusa in občutimo globlji mir.
  »V svetih spisih [sem] izvedel, da moje obnašanje in moje vedenje na [sabat] pomeni znamenje med mano in nebeškim Očetom.