Sporočilo področnih voditeljev

  Generalna konferenca je za vse nas čudovit čas, da se duhovno prenovimo, okrepimo vero v Jezusa Kristusa in občutimo globlji mir.
  »V svetih spisih [sem] izvedel, da moje obnašanje in moje vedenje na [sabat] pomeni znamenje med mano in nebeškim Očetom.
  starešine Paul V. Johnson, Gary B. Sabin, Massimo De Feo
  Sobotni dan ponuja neprimerljiv predah od skrbi našega burnega sveta in počitek od življenja obleganega z mediji. Čas je, da se umirimo in stopimo v svet premišljevanja. Sobotni dan je sveti čas, prav kakor je tempelj sveti kraj.
  njihovo odrešenje potrebno in bistveno za naše odrešenje /.../ da oni brez nas me morejo postati popolni - brez naših mrtvih pa tudi mi ne moremo postati popolni
  Odločite se, kaj hočete, postavite si cilje in načrtujte proračun, kako boste svoje želje uresničili. Pri tem molite in delajte. To so sestavine uspeha!
  Da bi vsak od nas iskal navdih, da bi prepoznali, katere prijatelje lahko povabimo!
  Vera je velika pozitivna moč, ki nas lahko dvigne nad oblake skrbi in nam pomaga, da postanemo eno s Kristusom. 
  Eno od sporočil, ki smo jih prav zdaj prejeli za naš čas, se nanaša na to, naj skrbimo za druge in v cerkev povabimo prijatelja. Iz tega bo izhajala velika radost!
  »Molim, da bomo na zakramentnem sestanku vsi sodelovali tako, da bo ta izkušnja pomembno prispevala k temu, da nedelja ne bo užitek le za nas, temveč za vse tiste, katerim smo odgovorni pričevati o Gospodovem delu.« -starešina Francisco Ruiz de Mendoza
  Eno največjih dejanj ljubezni izkažemo takrat, ko za nekoga naredimo nekaj, česar ne more narediti sam.
  Samostojnost je sposobnost, zavezanost in prizadevanje, da poskrbimo za duhovno in življenjsko nujno potrebne stvari zase in za družino. Ko člani postanejo samostojni, tudi bolje služijo drugim in zanje skrbijo.