Vedeti in razumeti

  Vedeti in razumeti


  Sporočila voditeljev Cerkve - 18. OKTOBRA 2012


  Ste se kdaj soočili z vprašanjem: »Kako naj okrepim svoje pričevanje?« ali slišali svarilo v cerkvenih učilnicah: »Pričevanje morate hraniti, zato da bo ostalo močno?«

  To, da pridobimo pričevanje in ga ohranjamo kot živo pričo tega, kar vemo, da je res, je bistvenega pomena za našo duhovno rast na potovanju skozi življenje. Zato moramo razumeti, kaj pričevanje je, kako ga pridobimo in kaj moramo narediti, da ga hranimo in krepimo.

  Začnimo tako, da si prizadevamo bolje razumeti, kaj pričevanje je. Starešina Dallin H. Oaks je dejal: »Pričevanje o evangeliju je osebno pričevanje, s katerim nam v duši Sveti Duh pričuje, da so določena dejstva večnega pomena resnična, in da vemo, da so resnična.«1

  Temelj pričevanja je spoznanje, da nebeški Oče živi in da ima svoje otroke rad; da Jezus Kristus živi, da je on Božji Sin in da je izvršil neskončno odkupno daritev; da je Joseph Smith Božji prerok, ki je bil poklican, da obnovi evangelij; da je Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni Odrešenikova prava Cerkev na zemlji; in da Cerkev danes vodi živi prerok. Na tem temelju pričevanje raste ter zajema vsa evangelijska načela.

  Guide to the Scriptures (Vodič po svetih spisih) spoznanje opredeli kot »razumeti in doumeti, zlasti resnico, kakor jo uči oziroma potrjuje Duh«2. Ko rečemo, da vemo, da je nekaj v evangeliju res, v resnici pravimo, da čutimo, da je to res. Ne moremo vedeti, da je nekaj res, ne da bi v srcu čutili, da je res!

  Guide to the Scriptures (Vodič po svetih spisih) nam prav tako pravi, darazumevanje pomeni »pridobiti znanje o neki resnici oziroma dojeti njen pomen, vključno s tem, da slednje udejanjamo v življenju«3. Če hočemo te stvari, za katere čutimo, da so resnične, razumeti oziroma dojeti, jih moramo živeti in jih udejanjati v življenju. Šele potem bo naše spoznanje celostno in popolno.

  Na primer, lahko vem, da je zakon desetine pravo načelo in božanski zakon našega nebeškega Očeta. To spoznanje lahko pridobimo z branjem, razmišljanjem in molitvijo o načelu desetine ali če nekoga slišimo poučevati o desetini, če nam resnico slednjega potrdi Sveti Duh. Toda če po tem pričevanju nikoli ne plačam desetine, koliko lahko rečem, da resnično razumem, kaj desetina je?

  Pričevanje o nekem evangelijskem zakonu ali načelu je izjava tako o spoznanju, ki nam ga je razodel Sveti Duh, kakor o tem, da smo dojeli, da to spoznanje pridobimo tako, da po tem zakonu ali načelu stalno živimo.

  Eden od najboljših načinov, na katerega lahko svoje pričevanje razvijamo in ga krepimo, je, če gremo v tempelj. Tempelj je za nas člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni simbol naše vere in pričevanja. Ni boljšega načina, zato da poglobimo tako svoje spoznanje kot svoje dojemanje evangelija, kakor če gremo v tempelj. To, kar moramo narediti, zato da izpolnjujemo pogoje, da lahko gremo v Gospodovo hišo, in to, kar izvemo, ko smo enkrat tam, neprestano hrani in krepi naše pričevanje.

  Na našem področju smo blagoslovljeni s številnimi templji. Tempelj naj postane naš simbol predanosti, tako da ga kar čim pogosteje obiščemo. Tako bomo še naprej prejemali spoznanje in razumevanje, ki nam bosta krepila pričevanje in nam življenje izpolnila z radostjo in mirom.

   
   
  1 Dallin H. Oaks, Pričevanje, Generalna konferenca april 2008, str. 26.
  2 Guide to the Scriptures, Knowledge, scriptures.lds.org.
  3 Guide to the Scriptures, Understanding, scriptures.lds.org.