Vodilna evropska katoliška zveza prejela priznanje za družinske vre...

  Vodilna evropska katoliška zveza prejela priznanje za družinske vrednote EU 2015

  22. OKTOBRA 2015

  Dogodek, ki je potekal v Bruslju, je ’proslavil družino‘

  Dogodek, ki je potekal v Bruslju, je ’proslavil družino‘

  BRUSELJ — Zvezi katoliških družinskih združenj v Evropi (FAFCE) je Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (mormoni) na proslavi, ki je potekala 19. oktobra v Bruslju, podelila priznanje za družinske vrednote EU 2015.
  Bruseljsko priznanje EU za družinske vrednote nagrajuje posameznike in organizacije, katerih delo in vpliv na ustanove Evropske unije pomembno vplivata na družinsko življenje v evropskih družbah.


  familyaward5.jpg
  familyaward3.jpg

  Starešina Patrick Kearon, predsednik evropskega  področja Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je na dogodku predsedoval, je rekel, da je FAFCE prejela priznanje »za neutrudno delo, da bi družinska enota imela prednost pri oblikovanju politike EU«. 

  FAFCE »se zaveda pomembnosti družine kot osnovne enote družbe in navdušeni smo nad predanostjo njenih voditeljev, ki skrbijo, da njenega sporočila vladni uradniki in člani Evropskega parlamenta ne bi spregledali«. 

  Starešino Kearona sta spremljali sestra Linda K. Burton, generalna predsednica Društva za pomoč - cerkvene organizacije žensk, in sestra Bonnie L. Oscarson, generalna predsednica Mladenk - cerkvenega programa za dekleta od dvanajstega do osemnajstega leta starosti. Sestra Burton in sestra Oscarson trenutno obiskujeta veliko občestev po Evropi.

  familyaward.jpg

  Cerkev je v Evropski uniji tokrat prvič podelila priznanje za družinske vrednote. 
  Letošnje podelitve priznanj so se udeležili člani Evropskega parlamenta najrazličnejših političnih smeri, predstavniki cerkev in organizacij civilne družbe.