Zakaj mormoni ne pijejo alkohola, čaja in kave?

  Zakaj mormoni ne pijejo alkohola, čaja in kave?

  Veliko ljudi ve, da imajo mormoni »pravila« kaj naj in česa ne smejo delati. Res je, da se držijo kodeksa o zdravju imenovanem Beseda modrosti. Vendar na Besedo modrosti ne gledajo preprosto kot na zbirko pravil oziroma kot na seznam kaj naj in česa ne smejo, temveč kot na Božje razodetje, ki jim svetuje, kako naj zdravo živijo.

  Prerok Joseph Smith je leta 1833 dobil Besedo modrosti kot Božje razodetje. Dandanes je Beseda modrosti zapisana v knjigi svetih spisov imenovani Nauk in zaveze (gl. NaZ 89, section heading). Mormoni imajo to, da spolnjujejo Besedo modrosti, za privilegij, kot tudi za odgovornost, in so hvaležni za blagoslove zdravja in moči, ki ju imajo, ker v skladu z njo živijo.

  Ali mormoni pijejo alkohol, čaj in kavo?

  V Besedi modrosti Gospod mormonom zapoveduje, naj se vzdržijo škodljivih snovi. Uči jih, da naj ne pijejo nobene vrste alkoholnih pijač (gl. NaZ 89,5–7). Uči jih tudi, naj ne pijejo »vročih pijač«, to pomeni kave in nobenih čajev razen zeliščnih (gl. NaZ 89,9) ter naj ne uporabljajo tobaka (gl. NaZ 89,8). Preroki poslednjih dni tudi učijo, da bi se mormoni morali vzdržati uporabe prepovedanih drog in zlorabe zdravil (gl. Za moč mladih [knjižica, 2011], 36).

  Kaj mormoni lahko jejo in pijejo?

  Beseda modrosti da poleg navodil, česa ne smemo uživati, moder nasvet o stvareh, ki so dobre za naša telesa. Gospod v njej pojasni, da bi morali sadje in zelenjavo uživati s »preudarnostjo in zahvaljevanjem« (NaZ 89,11). Potem mormone še pouči, da je meso »predpisano za uporabo človeku« in da bi ga morali jesti »varčno« (NaZ 89,12) ter da je žito, kot je pšenica, »dobro za človekovo hrano« (NaZ 89,16). Mormoni verjamejo tudi, da bi poleg tega, da za svoje telo skrbimo z zdravo hrano, morali zase skrbeti tudi s telovadbo in dovolj spanja (gl. NaZ 88,124; gl. tudi Za moč mladih, 36).

  Svetim, ki spolnjujejo Besedo modrosti in so poslušni zapovedim, je Gospod obljubil »zdravje v popku in mozeg v kosteh«, »modrost in velike zaklade znanja« in sposobnost, da bodo »tekli in ne bodo utrujeni, in hodili /…/ in ne bodo omagali« (NaZ 89,18–20). Mormoni verjamejo, da je poslušnost Besedi modrosti majhna cena za te čudovite blagoslove.

  Kako naj izvem več?

  Za Besedo modrosti ni mišljeno, da bi bila preprosto seznam pravil ali seznam stvari, ki so mormonom prepovedane, da bi jih jedli in pili. Verjamejo rajši, da je Beseda modrosti dar. Je sveto razodetje nebeškega Očeta, ki želi, da bi bili njegovi otroci zdravi in srečni. Če bi o sodobnih Božjih razodetjih radi izvedeli več, obiščite mormon.org.