Fiji

Najnovejši članki

Rodovi, povezani z ljubeznijo

Predsednik Russell M. Nelson poudari pomembnost družinske zgodovine in tempeljskega dela.

Mini konferenca za samske 31+

Pridružite se nam! 

Humanitarna pomoč v Celju

Združitev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni z Rimskokatoliško cerkvijo za učinkovito razdelitev humanitarne pomoči

Blagoslovi nedelje - Apostolova obljuba

Starešina M. Russell Ballard in Quentin L. Cook nas učita o blagoslovih spoštovanja nedelje.

Radost zaradi odkupljenja mrtvih - Apostolov predlog

Starešina Richard G. Scott opisuje blagoslove, če delamo na družinski zgodovini.

Poskrbimo na Gospodov način - Apostolov nasvet

Predsednik Dieter F. Uchtdorf pojasni, kako nam bo samostojnsot pomagala krepiti druge.

Luč sveta - koncert v Ljubljani

Večer glasbe in pričevanj o rojstvu, življenju in vstajenju Jezusa Kristusa. 

Kako v Bruslju na Evropskem uradu Cerkve poteka pripravništvo? Vprašajte Sanno

Sanna Brandernburg je v Bruslju v Belgiji nedavno zaključila pripravništvo na Evropskem uradu Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.

Zavetje pred neurjem

Starešina Patrick Kearon, predsednik evropskega področja, je mormone pozval, naj pomagajo beguncem in s krščansko ljubeznijo poskrbijo za njihove potrebe.

Vaš patriarhalni blagoslov

Kaj je patriarhalni blagoslov, od koga pride in kako naj prejmem svojega?

Voditelji Cerkve ženske spodbujajo, naj služijo beguncem

Prvo predsedstvo je oktobra 2015 objavilo pismo za vse člane Cerkve po vsem svetu, v katerem jih je spodbudilo, naj pomagajo beguncem v vseh delih sveta.

Predsednik Monson je oznanil štiri nove templje

Templji bodo zgrajeni v Afriki in Južni Ameriki

Postanimo posvetno samostojni

Samostojnost je sposobnost, zavezanost in prizadevanje, da poskrbimo za duhovno in življenjsko nujno potrebne stvari zase in za družino. Ko člani postanejo samostojni, tudi bolje služijo drugim in zanje skrbijo.